Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. (INEM) prijavilo se na otvoreni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava za razvojni projekt „KONPRO 2 – Razvoj nove generacije uređaja numeričke zaštite“. Projekt je odobren, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 25. svibnja 2018. godine u MINGO-u.

Ovaj istraživačko-razvojni projekt financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji je namijenjen za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 13.324.064 kuna, a potpora iznosi 8.114.783 kuna. Partner INEM-u u ovom projektu je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Projekt će se realizirati do 2. svibnja 2021. godine, s time da će industrijsko istraživanje trajati do 1. siječnja 2021. godine, a preostalo vrijeme predviđeno je za eksperimentalni razvoj.

Sustavi relejne zaštite su dio sekundarne opreme elektroenergetskog sustava i osnovna im je funkcija isključivanje dijelova elektroenergetskog sustava koji su u kvaru. Svojim djelovanjem štite primarnu opremu kako ne bi došlo do oštećenja odnosno do dugotrajnih prekida u opskrbi električnom energijom, štite ljude u blizini mjesta kvara te omogućuju nesmetano napajanje u preostalom dijelu mreže.

Cilj projekta je razvoj i proizvodnja novog sustava zaštite, mjerenja i upravljanja za primjenu u elektroenergetskim objektima. Sustav bi koristio nove funkcionalnosti, poboljšale bi se i objedinile postojeće funkcionalnosti te znatno proširilo područje primjene.

Projekt je dio ukupnog razvoja nove platforme naprednih mikroprocesorskih ugradbenih sustava za regulaciju, zaštitu i upravljanje u elektroenergetskim sustavima. Nova platforma temeljila bi se na distribuiranim modularnim funkcijama (hardverskim i softverskim) koje bi se komunikacijski povezivale u cjeloviti napredni sustav. Tehničko-ekonomska opravdanost projekta povećava se jer se na istoj platformi, kao izvedenice, kasnije mogu realizirati i drugi slični uređaji za regulaciju i upravljanje procesima u elektroenergetici.

Projekt bi trebao pridonijeti kontinuitetu konkurentnosti proizvoda te osigurati porast prodaje na domaćem i globalnom tržištu. U projektu je planirana i zaštita intelektualnog vlasništva registracijom žiga i dizajna novog proizvoda. Realizacijom projekta Končar-INEM očekuje povećanje tržišnog udjela u ovom segmentu poslovanja i rast prihoda od prodaje novog proizvoda.

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.