Bespovratna sredstva za projekt „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“

Tvrtka KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. za proizvodnju i usluge se prijavila na otvoreni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“. Projekt je odobren, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 2. studenog 2018. godine u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Projekt je istraživačko-razvojni i financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji je namijenjen za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Partner prijavitelja projekta KONČAR – Elektronike i informatike d.d. je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Projekt će se realizirati unutar 36 mjeseci. Industrijsko istraživanje će trajati prve dvije godine projekta, a eksperimentalni razvoj treću godinu projekta.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 10.558.168,91 kn, dok bespovranta potpora iznosi 6.528.270,54 kn.

Projektom „KONTRAC GP170DC_SK – Razvoj pretvarača glavnog pogona tramvaja sa superkondenzatorskim modulom“ prijavitelj projekta KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. za proizvodnju i usluge i partner na projektu Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pokreću industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj u području naprednih sustava u transportu. Svrha projekta je ovladavanje razvojem i inovacija opreme visoke dodane vrijednosti kojom se povećava energetska učinkovitost postojećih rješenja u području transportnih sustava. Dobiveni rezultati će poslužiti za kasniju komercijalnu primjenu zahvaljujući glavnim dosegnutim ciljevima projekta: razvijen novi pretvarač glavnog pogona tračničkog vozila sa spremnikom za pohranu energije kočenja vozila i njezino naknadno korištenje, izrađen spremnik energije s ugrađenim sustavom za jednoliko naponsko opterećenje ćelija, razvijeni i implementirani algoritmi upravljanja ciklusima punjenja i pražnjenja spremnika energije koji će povećati energetsku učinkovitost i osigurati maksimalni životni vijek spremnika energije te izrađena tehnička dokumentacija za serijsku proizvodnju pretvarača glavnog pogona vozila i spremnika energije. U sklopu projekta je predviđena registracija žiga, registracija industrijskog dizajna i registracija patenta.

Prilikom izrade pretvarača glavnog pogona vozila sa spremnikom energije primijenit će se postojeća znanja i vještine općenito stečene u proizvodnji pretvarača, naročito u proizvodnji pretvarača za tračnička vozila, a projektne aktivnosti i očekivani rezultati ujedno predstavljaju novi iskorak u području istraživanja i razvoja pretvaračke tehnike u Republici Hrvatskoj. Izradom pretvarača glavnog pogona vozila sa spremnikom energije proširit će se proizvodni asortimana prijavitelja projekta KONČAR – Elektronike i informatike d.d. te će se time omogućiti nastup na tržištima koja eksplicitno zahtijevaju primjenu ove tehnologije. Kod razvoja samih algoritama upravljanja energijom unutar pretvarača i na nivou vozila, bit će potrebno istražiti i primijeniti nova znanja čime će se ostvariti multisektorski učinak (dodatni razvoj monitoringa, dijagnostike i umrežavanja korištenjem novijih i modernijih procesorskih modula na pretvaraču).

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.