Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja

HR.3.1.19-0069

Europska unija

Cilj projekta

Učilište Katedra, s projektnim partnerima POU Algebra, KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. i HUP ovim projektom želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u prioritetnom području zelenih zanimanja. Analizom provedenom na poticaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, uočen je velik nedostatak zelenih zanimanja i što hitnija potreba za edukacijom u tom području kako bi se dostigli ciljevi RH u energetskoj učinkovitosti (EnU). „Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti“ također predlažu promicanje upisa za ova zanimanja, definirajući deficit od 43 700 radnika koje je potrebno osposobiti. Projektom će se izraditi 1 standard zanimanja (SZ), 6 standarda djelomičnih kvalifikacija (SK) i 6 programa za obrazovanje odraslih na ishodima učenja, osiguravajući time kvalitetu stečenih kvalifikacija prema potrebama na tržištu rada.

Specifični ciljevi projekta su:

Izraditi standard zanimanja, kvalifikacija i programe na temelju ishoda učenja u području zelenih zanimanja

Uspostaviti nove modalitete osiguranja kvalitete na Učilištu Katedra

Stručno usavršiti nastavnike, predavače i voditelje ustanove za obrazovanje odraslih za primjenu HKO-o i uspostavu novih modela osiguranja kvalitete

Pilotirati program za nezaposlene polaznike

Trajanje projekta

12 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta

01.12.2015. – 30.11.2016.

Ukupna vrijednost projekta:

1.410.127,80 HRK, od čega EU financira 95%

Izvor financiranja

Strukturni fondovi i Kohezijski fond EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost KONČAR Elektrotehnika i Informatika