Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
//Eurasia Rail

Eurasia Rail – međunarodni sajam željeznica, željezničke infrastrukture i logistike

U Istanbulu se trenutno održava 6. međunarodni sajam željeznica, željezničke infrastrukture i logistike. Posjetite nas u hali 9 na izložbenom štandu D 908 i saznajte više o našim KONTRAC pretvaračima.

Eurasia KONČAR
2017-02-22T13:11:26+00:00