Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
//Hydro 2016. – Međunarodni stručni skup o hidroenergiji

Hydro 2016. – Međunarodni stručni skup o hidroenergiji

KONČAR INEM Hydro 2016.

U Montreuxu se od 10. do 12. listopada održava najveća međunarodna konferencija i izložba s područja hidroenergetskog sektora pod nazivom HYDRO na kojoj i ove godine sudjeluju predstavnici KONČAR INEM-a.

Tema ovogodišnje konferencije je „Achievements, opportunities and challenges“ („Postignuća, mogućnosti i izazovi“).

Posjetite nas na Hydro 2016!

2017-02-22T13:11:25+00:00