Izrađeno šest standarda djelomičnih kvalifikacija

Projektom „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja” predviđena je izrada šest standarda djelomičnih kvalifikacija sukladno metodologiji HKO-a.

Nakon izrade standarda zanimanja za „Stručnjaka sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost“, prateći metodologiju HKO-a, Učilište Katedra je razvilo šest standarda djelomičnih kvalifikacija baziranih na dostupnim standardima zanimanja za zanimanja:

  • Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšavanje energetske učinkovitosti
  • Monter solarnih fotonaponskih sustava
  • Monter solarnih toplovodnih sustava
  • Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
  • Monter sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
  • Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže

Radna skupina za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija je formirana u sklopu ovog projekta i sastoji se od relevantnih nastavnika i predavača, te predstavnika poslovnog sektora koji su se upoznali sa standardnim obrascem za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija i pratili nužnu metodologiju procesa izrade standarda djelomičnih kvalifikacija što uključuje :

  • proučavanje ključnih poslova i aktivnosti te kompetencija i skupina kompetencija iz standarda zanimanja koje treba uključiti u standarde kvalifikacija i na temelju njih razviti skupine ishoda učenja ili iz unaprijed razvijenih „kompetencijskih“ standarda propisanih legislativom, ili razvijenih u prethodnim komplementarnim projektima,
  • pisanje naziva i kratkog opisa jedinica ishoda učenja unutar svake kvalifikacije, uzimajući u obzir skupove kompetencija razvijene u standardu zanimanja,
  • upoznavanje s jedinicama ishoda učenja na odgovarajućoj razini i s ishodima učenja iskazanima u skladu s principima HKO-a te pridruženim primjerima provjere i vrednovanja te dodjeljivanja kreditnih bodova.
  1. travnja 2016. je organizirana fokus grupa s predstavnicima potencijalno zainteresiranih ustanova koje obrazuju u istom obrazovnom području i članovima radne skupine za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija na razini projekta gdje su predstavljeni i prihvaćeni razvijeni standardi djelomičnih kvalifikacija.