Novi istosmjerni sustav napajanja za TS 110/20/10 kV Ksaver

Istosmjerni sustav napajanja za TS 110/20/10 kV Ksaver Zagreb ugovoren je u sklopu projekta modifikacije sustava nadzora, upravljanja, zaštite i napajanja transformatorske stanice. Novi sustav će u buduće napajati sljedeću vitalnu opremu:

  • sustav zaštite, mjerenja i upravljanja postrojenja 110 kV,
  • pogone motora rastavljača, zemljospojnika i elektrohidrauličkih prekidača 110 kV,
  • stanično računalo,
  • nužnu rasvjetu,
  • opremu sustava daljinskog vođenja,
  • telekomunikacijsku opremu.

Istosmjeni sustav napajanja KONIS-B 220 V, 40 A, 170 Ah koncipiran je i proizveden u potpunosti prema visokim zahtjevima i standardima HOPS-a za sustave besprekidnih napajanja istosmjernim naponom. Sustav se sastoji od sljedećih glavnih dijelova: četiri modularna ispravljača BFS, upravljačke jedinice KONLOG, akumulatorske baterije 170 Ah, smještene u dva ormara, baterijske zaštite i razvoda istosmjernog napona. Radi osiguranja što bržeg i efikasnijeg lokalnog upravljanja ormari ispravljača i razvoda izvedeni su s neposrednim pristupom, bez vrata.

Ispitivanje traženih karakteristika i kvalitete opreme uspješno je provedeno u ispitnoj stanici krajem veljače u prisutnosti predstavnika investitora.