Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti 2018-03-12T14:44:36+00:00

Novi regulator napona motor/generatorskog agregata u CHE Fužine

U sklopu revitalizacije motor/generatorskog agregata u CHE Fužine, u vlasništvu HEP-a, djelatnici Končar INEM-a uspješno su pustili u rad digitalni regulator napona KONreg S1000.

Regulator je opremljen svim potrebnim upravljačko regulacijskim funkcijama i limiterima te omogućuje siguran rad stroja u turbinskom i crpnom režimu rada. Agregat je trenutno u probnom radu u trajanju od 4 mjeseca.

Novi regulator napona motor generatorskog agregata u CHE Fužine
Novi regulator napona motor generatorskog agregata u CHE Fužine
19. prosinca 2017.|

Rashladni sustavi za ugradnju u pretvarače glavnih pogona vlakova

Rashladni sustavi za ugradnju u pretvarače glavnih pogona vlakova

Društvo Končar Elektronika i informatika (INEM) u procesu je realizacije ugovora za serijsku proizvodnju rashladnih sustava za Hitachi. Riječ je sustavima koji su namijenjeni za ugradnju u pretvarače glavnih pogona vlakova, a u sklopu Hitachievog projekta u Škotskoj. Sustavi se isporučuju u tvornicu pretvarača gdje ih Hitachi ugrađuje u pretvarače te tako kompletirane isporučuje dalje u svoju tvornicu vlakova. Ukupna ugovorena količina je 150 komada, čija se realizacija očekuje do kraja ove godine.

Ova serijska proizvodnja je plod uspješno odrađenog prototipa, realiziranog 2015. godine. Bitno je naglasiti da je posao dobiven u konkurenciji nekoliko specijaliziranih europskih tvrtki iz ovog područja. Prototipni sustav uključivao je projektiranje rashladnog sustava, FEM analizu sanduka, odabir i nabavku svih komponenti, montažu i ispitivanje. Nakon izrade prototipa predstavnici Hitachia prisustvovali su ispitivanju u INEMu, dok su predstavnici INEMa bili u Hitachiju na puštanju sustava u pogon i funkcionalnom ispitivanju.

12. prosinca 2017.|

Pušten u pogon sustav uzbude generatora D na HE Zakučac, Hrvatska

Djelatnici KONČAR – Elektronike i informatike d.d. su pustili u pogon posljednji statički sustava uzbude tip SEB 11EK sa uzbudnim i kočnim transformatorom, za agregat D (160 MVA) na HE Zakučac, Hrvatska.
HE Zakučac s četiri agregata po 160MVA je najveća hidro elektrana u elektroenergetskom sustavu Hrvatske.
Navedeni sustav uzbude je izvedeni u dvokanalanoj izvedbi sa tiristorskim mostovima u 1+1 konfiguraciji s mogućnošću električkog kočenja preko kočnog transformatora.

Pušten u pogon sustav uzbude generatora D na HE Zakučac, Hrvatska
8. studenoga 2017.|Tags: |