Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti 2018-03-12T14:44:36+00:00

Pušten u pogon sustav uzbude generatora D na HE Zakučac, Hrvatska

Djelatnici KONČAR – Elektronike i informatike d.d. su pustili u pogon posljednji statički sustava uzbude tip SEB 11EK sa uzbudnim i kočnim transformatorom, za agregat D (160 MVA) na HE Zakučac, Hrvatska.
HE Zakučac s četiri agregata po 160MVA je najveća hidro elektrana u elektroenergetskom sustavu Hrvatske.
Navedeni sustav uzbude je izvedeni u dvokanalanoj izvedbi sa tiristorskim mostovima u 1+1 konfiguraciji s mogućnošću električkog kočenja preko kočnog transformatora.

Pušten u pogon sustav uzbude generatora D na HE Zakučac, Hrvatska
8. studenoga 2017.|Tags: |

Sustavi napajanja za TS Stražu i TS Zdenčinu

KONČAR – INEM je krajem kolovoza s Hrvatskim operaterom prijenosnog sustava ugovorio isporuku i ugradnju novih sustava istosmjernog napajanja u TS Straži i TS Zdenčini. Prema ugovoru postojeću opremu istosmjernog razvoda 220 V potrebno je zamijeniti novim sustavima koji će zadovoljiti potrebe postrojenja 110 kV, pri čemu se zadržavaju postojeće akumulatorske baterije u obje transformatorske stanice.

Novi sustavi trebaju omogućiti ispunjenje visokih standarda Kupca glede kvalitete i pouzdanosti napajanja besprekidnim istosmjernim naponima. Posebna pažnja treba biti posvećena postizanju selektivnosti razvoda u tri razine. Ugovoreni sustavi su tipa KONIS-B 220 V, 40 A s visokofrekventnim modularnim ispravljačima u redundantnom paralelnom spoju prema principu n + 1.

Sustavi napajanja za TS Stražu i TS Zdenčinu

Ugovor obuhvaća proizvodnju opreme, montažu i ispitivanje na objektu te puštanje u rad. Izrada opreme završena je u rekordnom roku. Provjera kvalitete opreme u prisutnosti predstavnika investitora uspješno je provedena u ispitnoj stanici krajem listopada.

Nakon montaže opreme na objektima slijede funkcionalna ispitivanja i provjera signalizacije, a zatim puštanje u rad te ispitivanje selektivnosti razvoda u karakterističnim točkama na II. i III. zaštitnoj razini postrojena 110 kV.

7. studenoga 2017.|Tags: |

Puštena u pogon sva tri sustava uzbude za HE Brežice, Slovenija

Tokom rujna, djelatnici Končar – Elektronike i informatike d.d. su pustili u pogon sva tri statička sustava uzbude tip SEB 11E sa uzbudnim transformatorima, za agregate 1, 2 i 3 (21,5MVA) na HE Brežice, Slovenija. HE Brežice, ukupne snage 45MW, su pete u lancu od ukupno šest hidroelektrana na donjoj Savi. Izgradnja HE Brežica započela je u ožujku 2014, a prošli mjesec započeo je probni rad elektrane.

 

HE Brežice, Slovenija
Puštena u pogon sva tri sustava uzbude za HE Brežice, Slovenija
7. listopada 2017.|