Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti 2017-03-29T14:40:09+00:00

Popravci pretvarača na lokomotivama

U sklopu poslova na velikim i srednjim popravcima sedam diodnih lokomotive serije 1141, proizvedenih sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, Končar – Elektronika i informatika vrši obnovu, popravak i ispitivanje dvadeset diodnih ispravljača glavnog pogona i tri pretvarača pomoćnih pogona PJUT 135-D.

Diodni ispravljači su namijenjeni za napajanje vučnih motora lokomotive istosmjernim naponom (885V, 1250A). U postupku se ispravljači potpuno rastavljaju, detaljno čiste, obnavljaju se dosjedne površine na hladnjacima poluvodiča, sve električne komponente se kompletno ispituju te se vrši ponovna montaža dijelova. Neispravni dijelovi se zamjenjuju novima. Ispravljači imaju specifičnu konstrukciju koja pri montaži zahtijeva striktno pridržavanje procedure i redoslijeda radova. Nakon montaže se vrši kompletno ispitivanje ispravljača.

Pretvarači se također posve rastavljaju, dijelovi se detaljno čiste, elektronički uređaji, moduli i releji se zasebno ispituju, poluvodiči, kondenzatori, otpornici se provjeravaju na test uređajima, a na transformatorima i prigušnicama se obnavlja impregnacija. Nakon toga se svi dijelovi montiraju nazad u pretvarač te se on ispituje pod punim opterećenjem.

Diodni ispravljači i pretvarači su nakon obnove, popravka i ispitivanja spremni za daljnji dugogodišnji pouzdan rad na lokomotivama.

KONCAR-INEM-lokomotiva
3. listopada 2017.|

Sustavi napajanja za HOPS, TS 110/20 kV Medulin

U okviru izgradnje 110 kV postrojenja HOPS-a u TS 110/20 kV Medulin Končar – Elektronika i informatika ugovorila je proizvodnju sustava napajanja istosmjernim naponima 220 i 48 V. Početkom mjeseca srpnja uspješno su provedena sva predviđena tvornička ispitivanja u prisutnosti predstavnika Kupca i Investitora. Isporuka i ugradnja opreme predviđena je do kraja mjeseca, a puštanje u rad tijekom rujna.

Transformatorska stanica 110/20 kV Medulin je novi elektroenergetski objekt izgrađen zbog potrebe opskrbe stalno rastućeg konzuma turistički orijentirane medulinske rivijere i jedna je od najvećih investicija HEP-a i HOPS-a na području Istarske županije u posljednje vrijeme. Izgradnja zajedničkog objekta odvija se u tijesnoj koordinaciji između HEP ODS i HOPS.

Sustav napajanja istosmjernim naponom 220 V omogućit će kvalitetno besprekidno napajanje sljedećih važnih uređaja i opreme 110 kV postrojenja:

  • motorni pogoni i krugovi upravljanja 110 kV prekidača, rastavljača i zemljospojnika
  • položajna i alarmna signalizacija u 110 kV postrojenju
  • napajanje upravljačkih jedinica 110 kV polja
  • napajanje relejne zaštite 110 kV postrojenja
  • napajanje opreme daljijnskog vođenja, obračunskih mjerenja i kontrole kakvoće električne energije
  • napajanje nužne rasvjete
  • napajanje izmjenjivača za besprekidno napajanje dijela opreme telekomunikacija
Power supply systems for HOPS, TS 110/20 kV Medulin

Besprekidno napajanje telekomunikacijske opreme i uređaja za prijenos signala zaštite u ormarima sekundarne opreme 110 kV vodnih polja omogućit će sustav napajanja 48 V. Oba sustava napajanja su tipa KONIS-B s modularnim redundantnim ispravljačima, akumulatorskom baterijom bez održavanja i selektivnim istosmjernim razvodom.  Radom sustava upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je  komunikacija s daljinskim specijalističkim servisnim centrom, što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja.

11. rujna 2017.|Tags: |

KONČAR – INEM uspješno završio tranziciju na nova izdanja norme

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.d., kao vodeći hrvatski proizvođač uređaja i sustava energetske elektronike, te informatičko komunikacijskih sustava  usmjereno je prema ispunjenju potreba naših kupaca i njihovom zadovoljstvu.  

Predanost održavanju i poboljšanju kvalitete je cilj tvrtke i očit je na svim razinama organizacije. U suradnji s Bureau Veritas, uspješno smo završili prijelaz na nova izdanja norme, odnosno recertifikaciju sustava ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. Podizanje kvalitete na višu razinu odrazit će se u pružanju dodatne vrijednosti našim sadašnjim i budućim klijentima.

1. rujna 2017.|