Održana edukaciju o modalitetima osiguranja kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih

U sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja” održana je jednodnevna edukacija o modalitetima osiguranja kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih u prostoru Učilišta Katedra.

Radionicu je održala vanjska stručnjakinja za osiguranje kvalitete u obrazovanju gđa. Iskra Devčić-Torbica, dugogodišnja djelatnika u području obrazovanja odraslih i strukovnom obrazovanju, te u provedbi projekata. Radionici su prisustvovali djelatnici Učilišta Katedra u prostoru Učilišta u Zagrebu.

Cilj radionice je bio upoznati nastavnike, predavače i voditelje Učilišta Katedra o nužnosti i različitim elementima uspostave elemenata osiguranja kvalitete, posebno o elementima koji se uspostavljaju za vrijeme projekta i koje će nastavnici koristiti u budućnosti. Projektom je predviđena uspostava novih modaliteta u obrazovanju odraslih koju će provoditi interna radna skupina Učilišta Katedra. Na temelju ponuđenih specifičnih aspekta osiguravanja kvalitete, predloženih „Hrvatskim okvirom za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – Priručnik za samovrednovanje“, projektom će se uvesti 11 novih ili unaprijeđenih aspekata osiguravanja kvalitete:

 1. uvesti praksu stalne analize potreba na tržištu rada kroz periodičke konzultacije s ključnim poslodavcima oko relevantnosti programa,
 2. izrada alata za prikupljanje povratne informacije (anketa) polaznika koji su netom završili program, ali i onih koji su se zaposlili nakon završetka programa, isto s ciljem provjere potrebe za eventualnim revizijama programa,
 3. izrada uputa za predavače u nastavnom procesu, uključujući tehničke aspekte organizacije nastave,
 4. revidiranje kućnog reda Učilišta Katedra s pravima i obavezama polaznika,
 5. osigurati način davanja anonimne povratne informacije o svim aspektima zadovoljstva polaznika, neovisno o provedbi ankete na kraju programa, planirano kroz uspostavu sandučića na frekventnom mjestu koji omogućuje kontinuirano ubacivanje mogućih pritužbi, pohvala i prijedloga + otvaranjem adekvatne forme za anonimne primjedbe na web stranici,
 6. izraditi protokol za mentorstvo i komunikaciju između predavača,
 7. kontinuirano prilagođavati metode provjere prema ishodima učenja, uz međusobnu evaluaciju (engl. peer-to-peer reviews) metoda provjere između kolega u sličnom obrazovnom području,
 8. uspostava Povjerenstva za kvalitetu,
 9. izrada etičkog kodeksa i Priručnika o kvaliteti,
 10. izrada evaluacijskih kriterija za procjenu kvalitete nastave te organizacija nenajavljenih posjeta mentora,
 11. pilotiranje samovrednovanja prema svim poglavljima ‘Hrvatskog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – Priručnik za samovrednovanje’ te izrada Izvještaja sa svrhom:

A) prezentacije rezultata samovrednovanja (koje će dati informaciju o trenutnom stanju razvoja sustava osiguravanja kvalitete nakon provedenih prethodnih 10 točaka i biti će podloga za daljnji razvoj budući da se projektom ne razvijaju svi elementi sustava nego samo dio koji je procijenjen najnužnijim i najučinkovitijim u odnosu na trenutno stanje razvoja ustanove);

B) definiranja područja koja jesu/nisu relevantna za obrazovanje odraslih, imajući u vidu da je navedeni priručnik nastao primarno za strukovno obrazovanje. Navedeni output projekta mogao bi biti koristan i kao podloga za razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih (koje ima značajne specifičnosti u odnosu na redovno strukovno obrazovanje za koje je predmetni Priručnik razvijen) te kao svojevrsni vodič za druge ustanove za obrazovanje odraslih koje kreću u uspostavu sustava osiguravanja kvalitete dok još ne postoji regulativa u tom području pripremljena isključivo za obrazovanje odraslih.