Višesistemski punjač baterija KONTRAC PN 6 MS

2017-02-22T13:11:27+00:00

KONTRAC PN 6 MS je višesistemski punjač baterija koji služi kao izvor električne energije za punjenje baterija kao i za napajanje svih istosmjernih trošila u putničkim vagonima. Pretvarač se napaja s jednim od četiri UIC napona. Prebacivanje na drugi UIC napon tj. sistem odvija se automatski i bez potrebe za ljudskom intervencijom. Modularan dizajn [...]

Sustav za upravljanje sadržajem

2017-02-22T13:11:27+00:00

Sustav za upravljanje sadržajem (Enterprise Content Management) je sustav koji omogućuje upravljanje svim nestrukturiranim informacijama (sadržajima) u društvu. Svrha implementacije ovakvih sustava je: sustavno uređivanje dokumenata u arhivu, brz pristup dokumentima i lakše traženje (pretraživanje) dokumenata, pristup dokumentima neovisno o mjestu i vremenu, jednostavna razmjena i distribucija dokumenata povećana sigurnost dokumenata , manji troškovi čuvanja [...]

Menadžerski informacijski sustav MIS

2017-02-22T13:11:27+00:00

MIS je poslovna aplikacija koja služi prikupljanju, analizi i konsolidaciji financijskih podataka na svim razinama unutar povezanog poduzeća. Sustav izvještavanja obuhvaća 11 kategorija koje se obrađuju kao mjesečne kategorije i planovi: ugovoreni poslovi, prihodi od prodaje, otvorene obveze ugovorenih poslova, nabava, zaposleni, bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok, troškovi, pokazatelji uspješnosti poslovanja i konsolidirani [...]

Sustav za vođenje pravnih poslova

2017-02-22T13:11:27+00:00

Sustav za vođenje pravnih poslova je programski paket koji povezuje u jedinstvenu cjelinu sudske predmete, mirovna vijeća, arbitraže i sve Vaše obveze vezane za pojedini spor. Njegova integracija sa Microsoft Exchangom omogućuje Vam da u svakom trenutku imate informaciju o Vašim ročištima, sastancima ... Integriran sustav za praćenje dokumenata po pojedinom sporu povećat će Vašu [...]

Obračun plaća

2017-02-22T13:11:27+00:00

"Obračun plaća" je Web aplikacija za obradu i vođenje plaća. Obrada se zasniva na podacima koji se preuzimaju iz kadrovskog sustava. Osnovne funkcionalnosti su: 1. Administracija 2. Evidencija radnog vremena i bolovanja 3. Obračun 4. Obrasci i liste 5. Stimulacije Za više informacija o ICT rješenjima, javite se na ict-rjesenja@koncar-inem.hr

Sustav upravljanja ljudskim potencijalima

2017-02-22T13:11:28+00:00

Rješenje objedinjuje poslove i zadaće vezane uz upravljanje ljudskim resursima kao temeljnom snagom svake organizacije, njihovo pribavljanje, obrazovanje i ostale kompleksne aktivnosti usavršavanja i razvoja zaposlenih. Ljudski potencijali su osnovica na kojoj se gradi strategija poduzeća. Osnovni moduli su: Upravljanje i praćenje organizacije Upravljanje i praćenje kadrova Praćenje kandidata i podrška zapošljavanju Analize i izvješća Za [...]

Poslovni informacijski sustav KON-ERP

2017-02-22T13:11:28+00:00

Poslovni informacijski sustav ključni je informacijski sustav za poslovanje svakog poduzeća i predstavlja centralno mjesto na kojem se unose, prate, analiziraju i čuvaju podaci o poslovanju svakog poduzeća. Poslovni informacijski sustav - KON-ERP zadržava dobra svojstva i robusnost ERP-a prvenstveno namijenjenog proizvodnim poduzećima, ali ujedno pruža i znatno veću fleksibilnost i prilagodljivost ostalim funkcijama u [...]

Multi IO jedinica

2017-02-22T13:11:28+00:00

Multi IO Brzi povrat ulaganja Potiče energetsku učinkovitost Smanjenje netehničkih gubitaka Mogućnost pregleda podataka korištenja energenata u stvarnom vremenu Korisnik plaća točno onoliko koliko je potrošio. Prikaz segmenata uštede pomoću izvještaja MDM rješenje korisno je za tvrtke koje su se našle u kaosu podataka i trebaju funkcionalnu metodologiju [...]

Bežični transmiter temperature KONWTT

2017-02-22T13:11:28+00:00

KONWTT Brzi povrat ulaganja Potiče energetsku učinkovitost Smanjenje netehničkih gubitaka Mogućnost pregleda podataka korištenja energenata u stvarnom vremenu Korisnik plaća točno onoliko koliko je potrošio. Prikaz segmenata uštede pomoću izvještaja MDM rješenje korisno je za tvrtke koje su se našle u kaosu podataka i trebaju funkcionalnu metodologiju [...]

Bežični transmiter tlaka KONWPT

2017-02-22T13:11:28+00:00

KONČAR Wireless Pressure Transmitter - KONWPT Baterijski napajan uređaj za mjerenje i nadzor tlaka u naftnoj i plinskoj industriji. Osim izmjerene vrijednosti tlaka, uređaj prikuplja  podatke o stanju baterije, vremenu mjerenja, ali i omogućava javljanje različitih konfigurabilnih alarma. Podaci se prvo kriptiraju u samom KONWPT-u pa  šalju radio vezom na 2,4 GHz [...]