Project Description

MIS je poslovna aplikacija koja služi prikupljanju, analizi i konsolidaciji financijskih podataka na svim razinama unutar povezanog poduzeća. Sustav izvještavanja obuhvaća 11 kategorija koje se obrađuju kao mjesečne kategorije i planovi: ugovoreni poslovi, prihodi od prodaje, otvorene obveze ugovorenih poslova, nabava, zaposleni, bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok, troškovi, pokazatelji uspješnosti poslovanja i konsolidirani financijski izvještaji.

Sustav je sa sigurnosnog aspekta građen tako da se sigurnost (pravo pristupa) može granulirati ne samo do razine izvještaja, već i do razine podatka.

Korisnici imaju mogućnost da pored standardnih izvještaja u aplikaciji, kreiraju i svoje vlastite izvještaje. Izbor podataka prilikom kreiranja takvih izvještaja obuhvaća upis razdoblja za usporedbu i područje podataka za usporedbu (Bilanca stanja, Račun dobiti i gubitka, Novčani tok). Ovakav pristup je podloga za dinamičku analizu podataka, te usporedbu podataka kroz vremenska razdoblja.

U okviru aplikacije MIS postoji i modul Financijska konsolidacija. U postupku financijske konsolidacije, koji se naziva Usklada podataka, ugrađena je kontrola zapisa na razini internog prometa svakog društva. Aplikacija provjerava da li vrijednosti dobivene iz aplikacije MIS odgovaraju vrijednostima iz financijske konsolidacije za Bruto bilancu, Račun dobiti i gubitka te Novčanog toka. Ovakav način kontrole korisniku pomaže u bržem i jednostavnijem uočavanju eventualnih odstupanja i njihovoj korekciji. Nadalje sustav omogućava brzi uvid u poslovanje složenog poduzeća, uz minimalni angažman korisnika.

Opisano aplikativno rješenje imaju za cilj cijeli postupak konsolidacije i izrade željenih financijskih izvještaja i pokazatelja automatizirati, pojednostaviti i skratiti jer tako automatizirani procesi ne zahtijevaju ručnu kontrolu i provjeru, a budući da aplikacije imaju arhivske zapise osiguravaju se podaci koje zahtjeva zakonodavac i revizija. Iako se ova aplikacija može nasloniti na postojeći računovodstveni sustav i njegove transakcije, one ne zahtijevaju prilagodbu postojećeg računovodstvenog sustava što značajno utječe na vrijeme i brzinu implementacije.

Primjenom ovih rješenja u grupaciji KONČAR vrijeme za izradu konsolidacijskih izvješća umanjeno je za otprilike pet puta.

Za više informacija o ICT rješenjima, javite se na ict-rjesenja@koncar-inem.hr