Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr

Napajanja u VN TS

Napajanja u VN TS2017-02-22T13:11:29+00:00

Project Description

Za visokonaponske transformatorske stanice razrađeni su pojedini sustavi ovisno o željenoj konfiguraciji sustava napajanja:

  • KONIS B 220 V
  • KONIS P 220 V
  • KONIS B 110 V
  • KONIS P 110 V
  • KONIS B 48 V
  • KONIS P 48 V
  • Rekonstrukcije sustava napajanja u TS