Project Description

KONČAR AMI (Automated Metering Infrastrucutre) napredan je sustav za daljinsko, bežično i centralizirano praćenje te optimizaciju potrošnje svih energenata u industrijskim okruženjima te privatnim i poslovnim objektima. Baterijski napajani uređaji u zadanim vremenskim intervalima prikupljaju podatke o potrošnji sa brojila te ih putem bežične mreže prosljeđuju u centralni sustav. Centralizirana aplikacija prikuplja te podatke i omogućuje  njihovu vizualizaciju, validaciju, pohranu i dr.

KONČAR AMI osigurava:

  • jednostavno povezivanje sa najrazličitijim vrstama brojila i senzora (voda, struja, plin, toplina, tlak, tempera)
  • jednostavnu instalaciju
  • kontinuirani rad bez ikakvih naknada (radi u besplatnom frekvencijskom pojasu),
  • direktno i indirektnog smanjenja potrošnje energenata
  • sučelja prema impulsnim, Wireless M-bus, M-Bus, IEC 62056, RS232/485, ModBus i dr. izlazima
  • kratkoročnu isplativost osiguranu minimalnim OPEX i prihvatljivim CAPEX troškovima
  • potpunu funkcionalnost aplikacije dostupnu putem Weba

Registrator (KON RGT) je smješten neposredno uz brojilo  i sa njim je povezan kanalom preko kojeg prihvaća podatke o potrošnji (impulse ili mjerne podatke). Jedan takav uređaj može čitati istovremeno do 8 brojila. Baterijski je napajan i sadrži mikrokontroler i radio-frekvencijski (RF) primopredajnik. Mikrokontroler broji impulse i njihov broj sprema u memoriju. RF primopredajnik je u „spavanju“ te po rasporedu  šalje informaciju o potrošnji prema koncentratoru.

Koncentrator (KON HUB) je uređaj koji se napaja iz mreže i sadrži mikrokontroler i dva primopredajnika. Prvi primopredajnik služi za realizaciju i koordinaciju lokalne mreže kratkog dometa. Na tu mrežu se spajaju registratori i u toj mreži koncentrator ima ulogu koordinatora. On prikuplja pakete svih registratora u mreži i prosljeđuje ih prema središnjoj aplikaciji. Podatke može prosljeđivati aplikaciji putem GPRS, ADSL, ORW (long range radio) ili drugih modula.

Usmjernik (KON USM) je pomoćni uređaj koji se koristi kad je koncentrator van dometa registratora. Usmjernik je baterijski napajan i prosljeđuju podatke od udaljenijih brojila prema koncentratoru. Jedan koncentrator na taj način može biti umrežen  sa više stotina brojila.