Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr

Obračun plaća

Obračun plaća2017-02-22T13:11:27+00:00

Project Description

“Obračun plaća” je Web aplikacija za obradu i vođenje plaća. Obrada se zasniva na podacima koji se preuzimaju iz kadrovskog sustava.

Osnovne funkcionalnosti su:

1. Administracija
2. Evidencija radnog vremena i bolovanja
3. Obračun
4. Obrasci i liste
5. Stimulacije

Za više informacija o ICT rješenjima, javite se na ict-rjesenja@koncar-inem.hr