Project Description

Poslovni informacijski sustav ključni je informacijski sustav za poslovanje svakog poduzeća i predstavlja centralno mjesto na kojem se unose, prate, analiziraju i čuvaju podaci o poslovanju svakog poduzeća. Poslovni informacijski sustav – KON-ERP zadržava dobra svojstva i robusnost ERP-a prvenstveno namijenjenog proizvodnim poduzećima, ali ujedno pruža i znatno veću fleksibilnost i prilagodljivost ostalim funkcijama u poduzeću, prvenstveno menadžmentu i funkcijama orijentiranim tržištu.

Integracijom sa već razvijenim aplikacijama na korporativnoj razini omogućuje i pretpostavke za efikasnije korporativno upravljanje.
Osim uobičajenih funkcionalnosti standardnog ERP sustava – planiranje i praćenje proizvodnje, upravljanje opskrbnim lancem (prodaja, nabava,…) te upravljanje financijama i kontroling (a što je realizirano na bazi INFOR BPCS), KON-ERP ima i niz proširenih funkcionalnosti, razvijenih u user-friendly okruženju koje odgovaraju potrebama poduzeća.
U ovom dokumentu dat je sažetak osobina i funkcionalnosti cjelokupnog sustava.

Za više informacija o ICT rješenjima, javite se na ict-rjesenja@koncar-inem.hr