Project Description

KONČAR MARS (Management and Automated Reading Software) je softver za centralizirano prikupljanje, vizualizaciju i logičko upravljanje izmjerenim podacima. Sastoji se od serverske aplikacije koja prikuplja i pohranjuje podatke i Web aplikacije za interakciju sa korisnikom.
KONČAR MARS softver služi kao most između izvora podataka, komunikacijskih protokola i pohrane te obrade tih podataka na serveru. Svaki komunikacijski protokol  je dizajniran kao posebni driver (npr. GPRS, ethernet, RS232, ISM radio itd.) Interaktivni dio KONČAR MARS aplikacije je modularni klijent softver koji se satoji od sljedećih modula:

  • Sakupljanje podataka
  • Logičko upravljanje podacima
  • Pregled podataka
  • Integritet podataka
  • Kupci Izrada  izvještaja
  • Upravljanje korisnicima
  • Izvori podataka
  • Ostali upravljači alati

Softver omogućava pristup izmjerenim podacima preko brojnih komunikacijskih protokola i tehnologija: DLMS, IEC 62056-21, OnRamp, Ethernet and GPRS, RS232, RS485, ModBus. Za svaki spomenuti protokol postoji driver i integriran je u sustav.