Project Description

Sustav za besprekidno napajanje ili UPS (Uninterruptible Power Supply) jednostavan je i učinkovit sustav namijenjen neutralizaciji smetnji u električnoj mreži, s ciljem osiguranja kvalitete i kontinuiteta napajanja trošila, neovisno o uvjetima rada električne mreže. Uređaji održavaju stabilan napon te filtriraju smetnje. Korištenjem akumulatorskih baterija, napajaju priključene uređaje, čak i u slučaju nestanka mrežnog napajanja.

Sustavi za besprekidno napajanje primjenjuju se kao osiguranje nesmetanog rada:

  • Računala,
  • Telekomunikacijskih sustava,
  • Medicinske opreme,
  • Procesne industrije, te
  • Općenito sve elektroničke opreme osjetljive na naponske smetnje ili prekide u napajanju.