Ostala napajanja

2017-02-22T13:11:29+00:00

Hibridni sustavi napajanja (napajanje različitim AC i DC naponima) Hibridni sustav napajanja za off-grid lokacije su cjeloviti sustavi koji objedinjuju obnovljive izvore energije, spremnike energije u baterijama, zaštitne sustave mjerenja i upravljanja te po potrebi diesel agregate kao rezervno napajanje. Sustav omogućuje nadzor svih komponenti, komunikaciju prema udaljenom korisniku te uvid u stanje radnih parametara, [...]

Stacionarne baterije

2017-02-22T13:11:29+00:00

Stacionarne baterije predstavljaju rezervni i odnovljivi izvor energije te su namijenjene za uporabu u napajanju telekomunikacijskih sustava, sustava besprekidnog napajanja (UPS), sustava nužne rasvjete, sustavima zaštite, sustava za nadgledanje u industrijskim postrojenjima, u elektranama i transformatorskim stanicama i svim ostalim postojenjima gdje je potrebno osigurati rezervni izvor napajanja (medicina, solarni fotonaponski sustavi, željeznica,...) KONČAR-INEM kao [...]

UPS

2017-02-22T13:11:29+00:00

Sustav za besprekidno napajanje ili UPS (Uninterruptible Power Supply) jednostavan je i učinkovit sustav namijenjen neutralizaciji smetnji u električnoj mreži, s ciljem osiguranja kvalitete i kontinuiteta napajanja trošila, neovisno o uvjetima rada električne mreže. Uređaji održavaju stabilan napon te filtriraju smetnje. Korištenjem akumulatorskih baterija, napajaju priključene uređaje, čak i u slučaju nestanka mrežnog napajanja. Sustavi [...]