KONcom

Jedinstveni naziv za KONČARevu grupu pretvornika koji služe za pretvorbu jednog komunikacijskog sučelja u drugo.

KONcom RS ili RSFO MULTIPLEXER

KONcom RS je pretvornik komunikacijskog sučelja RS232 na RS485 ili RS422,  dok je KONcom RSFO pretvornik sa RS232, RS485, RS422 ili FO na 6 (5*) FO sučelja. Naponska izolacija između sučelja je 2.5kV. RSFO sadrži mogućnost rada u „LIGHT_ON“ i „LIGHT_OFF“ modu rada.

*ukoliko je ulazno sučelje FO tada ima samo 5 izlaznih FO sučelja

KONcom letak
KONcom korisnički priručnik
Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte !
Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas