Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/, vijesti/Pušten u pogon sustav uzbude generatora D na HE Zakučac, Hrvatska

Pušten u pogon sustav uzbude generatora D na HE Zakučac, Hrvatska

Djelatnici KONČAR – Elektronike i informatike d.d. su pustili u pogon posljednji statički sustava uzbude tip SEB 11EK sa uzbudnim i kočnim transformatorom, za agregat D (160 MVA) na HE Zakučac, Hrvatska.
HE Zakučac s četiri agregata po 160MVA je najveća hidro elektrana u elektroenergetskom sustavu Hrvatske.
Navedeni sustav uzbude je izvedeni u dvokanalanoj izvedbi sa tiristorskim mostovima u 1+1 konfiguraciji s mogućnošću električkog kočenja preko kočnog transformatora.

Pušten u pogon sustav uzbude generatora D na HE Zakučac, Hrvatska
2017-11-08T13:33:21+00:00