Rashladni sustavi za ugradnju u pretvarače glavnih pogona vlakova

Rashladni sustavi za ugradnju u pretvarače glavnih pogona vlakova

Društvo Končar Elektronika i informatika (INEM) u procesu je realizacije ugovora za serijsku proizvodnju rashladnih sustava za Hitachi. Riječ je sustavima koji su namijenjeni za ugradnju u pretvarače glavnih pogona vlakova, a u sklopu Hitachievog projekta u Škotskoj. Sustavi se isporučuju u tvornicu pretvarača gdje ih Hitachi ugrađuje u pretvarače te tako kompletirane isporučuje dalje u svoju tvornicu vlakova. Ukupna ugovorena količina je 150 komada, čija se realizacija očekuje do kraja ove godine.

Ova serijska proizvodnja je plod uspješno odrađenog prototipa, realiziranog 2015. godine. Bitno je naglasiti da je posao dobiven u konkurenciji nekoliko specijaliziranih europskih tvrtki iz ovog područja. Prototipni sustav uključivao je projektiranje rashladnog sustava, FEM analizu sanduka, odabir i nabavku svih komponenti, montažu i ispitivanje. Nakon izrade prototipa predstavnici Hitachia prisustvovali su ispitivanju u INEMu, dok su predstavnici INEMa bili u Hitachiju na puštanju sustava u pogon i funkcionalnom ispitivanju.