Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS Rakitje

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. tijekom ožujka 2019. godine uspješno je provelo završna tvornička ispitivanja sustava za napajanje istosmjernim naponima za Transformatorsku stanicu (TS) 110/20 kV Rakitje, u Bestovju. Naručitelj opreme je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS), Prijenosno područje Zagreb.

INEM TS Rakitje

Posao obuhvaća proizvodnju, tvorničko ispitivanje i isporuku triju dvostruka sustava napajanja 220 VDC, jednog dvostrukog sustava – 48 VDC te triju ormara izmjeničnog razvoda.

Sustav napajanja 220 VDC je uobičajenog tipa za prijenosne transformatorske stanice, KONIS – B, 220V, 40 A koji služe za napajanje elektromotornih pogona VN i SN prekidača, upravljanje, zaštitu i signalizaciju te nužnu rasvjetu, dok je 48 VDC tip KONIS – B, 48V, 200 A namijenjen za napajanje telekomunikacijskih uređaja te lokalne i daljinske signalizacije.

Krajem ožujka obavljeno je tvorničko preuzimanje i isporuka opreme, a montaža i puštanje u pogon realizirat će se prilikom planirane rekonstrukcije 110 kV postrojenja u TS Rakitje.