Sustav napajanja za HE Ozalj 1

Početkom mjeseca završena je rekonstrukcija, ispitivanje i puštanje u privremeni pogon sustava napajanja u Hidroelektrana Ozalj 1. Posao je ugovoren u sklopu sveobuhvatne rekonstrukcije elektrane: primarne i sekundarne elektro opreme, strojarske opreme i neophodnih arhitektonskih i građevinskih zahvata.

Hidroelektrana Ozalj 1

Hidroelektrana Ozalj 1 je druga najstarija hidroelektrana u Hrvatskoj, izgrađena i puštena u rad davne 1908. radi napajanja rasvjete Karlovca, pod imenom „Munjara grada Karlovca”. U godinama koje su slijedile, značajno je doprinijela razvoju industrije Ozlja, Karlovca i Duge Rese.
Ovaj povijesno vrijedan objekt zaštićeno je kulturno dobro, pod nadzorom Uprave za zaštitu kulturne baštine i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, što znači da svi radovi moraju biti koordinirani i izvedeni s posebnom pažnjom.

Opseg ugovora obuhvaćao je rekonstrukciju sustava napajanja istosmjernim naponom 110 V i isporuku novog sustava napajanja besprekidnim izmjeničnim naponom 230 V. Pouzdanost istosmjernog sustava značajno je povećana ugradnjom novog modularnog, redundantnog ispravljačkog ormara tipa KONIS-B 110 V, 60 A. Pouzdano izmjenično napajanje ostvareno je modularnim UPS-om tipa Megaline rack. Konačno puštanje u rad izvršit će se po završetku rekonstrukcije ostale opreme.

Rekonstrukcija sustava napajanja istosmjernim naponom 110 V i isporuku novog sustava napajanja besprekidnim izmjeničnim naponom 230 V