Sustavi napajanja za HOPS, TS 110/20 kV Medulin

U okviru izgradnje 110 kV postrojenja HOPS-a u TS 110/20 kV Medulin Končar – Elektronika i informatika ugovorila je proizvodnju sustava napajanja istosmjernim naponima 220 i 48 V. Početkom mjeseca srpnja uspješno su provedena sva predviđena tvornička ispitivanja u prisutnosti predstavnika Kupca i Investitora. Isporuka i ugradnja opreme predviđena je do kraja mjeseca, a puštanje u rad tijekom rujna.

Transformatorska stanica 110/20 kV Medulin je novi elektroenergetski objekt izgrađen zbog potrebe opskrbe stalno rastućeg konzuma turistički orijentirane medulinske rivijere i jedna je od najvećih investicija HEP-a i HOPS-a na području Istarske županije u posljednje vrijeme. Izgradnja zajedničkog objekta odvija se u tijesnoj koordinaciji između HEP ODS i HOPS.

Sustav napajanja istosmjernim naponom 220 V omogućit će kvalitetno besprekidno napajanje sljedećih važnih uređaja i opreme 110 kV postrojenja:

  • motorni pogoni i krugovi upravljanja 110 kV prekidača, rastavljača i zemljospojnika
  • položajna i alarmna signalizacija u 110 kV postrojenju
  • napajanje upravljačkih jedinica 110 kV polja
  • napajanje relejne zaštite 110 kV postrojenja
  • napajanje opreme daljijnskog vođenja, obračunskih mjerenja i kontrole kakvoće električne energije
  • napajanje nužne rasvjete
  • napajanje izmjenjivača za besprekidno napajanje dijela opreme telekomunikacija
Power supply systems for HOPS, TS 110/20 kV Medulin

Besprekidno napajanje telekomunikacijske opreme i uređaja za prijenos signala zaštite u ormarima sekundarne opreme 110 kV vodnih polja omogućit će sustav napajanja 48 V. Oba sustava napajanja su tipa KONIS-B s modularnim redundantnim ispravljačima, akumulatorskom baterijom bez održavanja i selektivnim istosmjernim razvodom.  Radom sustava upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je  komunikacija s daljinskim specijalističkim servisnim centrom, što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja.