Sustavi napajanja za TS Stražu i TS Zdenčinu

KONČAR – INEM je krajem kolovoza s Hrvatskim operaterom prijenosnog sustava ugovorio isporuku i ugradnju novih sustava istosmjernog napajanja u TS Straži i TS Zdenčini. Prema ugovoru postojeću opremu istosmjernog razvoda 220 V potrebno je zamijeniti novim sustavima koji će zadovoljiti potrebe postrojenja 110 kV, pri čemu se zadržavaju postojeće akumulatorske baterije u obje transformatorske stanice.

Novi sustavi trebaju omogućiti ispunjenje visokih standarda Kupca glede kvalitete i pouzdanosti napajanja besprekidnim istosmjernim naponima. Posebna pažnja treba biti posvećena postizanju selektivnosti razvoda u tri razine. Ugovoreni sustavi su tipa KONIS-B 220 V, 40 A s visokofrekventnim modularnim ispravljačima u redundantnom paralelnom spoju prema principu n + 1.

Sustavi napajanja za TS Stražu i TS Zdenčinu

Ugovor obuhvaća proizvodnju opreme, montažu i ispitivanje na objektu te puštanje u rad. Izrada opreme završena je u rekordnom roku. Provjera kvalitete opreme u prisutnosti predstavnika investitora uspješno je provedena u ispitnoj stanici krajem listopada.

Nakon montaže opreme na objektima slijede funkcionalna ispitivanja i provjera signalizacije, a zatim puštanje u rad te ispitivanje selektivnosti razvoda u karakterističnim točkama na II. i III. zaštitnoj razini postrojena 110 kV.