Zamijenjen sustav uzbude na TE-TO Zagreb – blok C

Nakon više od 40 godina uspješnog pogona, KONČAR – INEM stari analogni sustav uzbude zamijenjen je novim digitalnim sustavom.

Krajem prošle godine instaliran je i pušten u pogon novi statički sustav uzbude tip SEI 11E, za sinkroni turbogenerator snage 150 MVA, za krajnjeg kupca HEP – Proizvodnja d.o.o. Sustav SEI 11E  izveden je sa regulatorom napona u dvokanalnoj izvedbi te izvlačenim mostovima u 1+1 konfiguraciji.

Upotrebom novih tehničkih i konstrukcijskih rješenja postignuta je 100% redundancija sustava, odnosno, u slučaju kvara na sustavu, generator nije potrebno zaustavljati zbog popravka pošto se isti može izvršiti u radu.