/News
News2017-03-22T14:12:10+02:00

Objava

Društva KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. i KONČAR – Digital d.o.o. su dana 14.04.2022. sklopila Ugovor o podjeli i preuzimanju, a koji je dana 14.04.2022. dostavljen sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu u skladu s odredbom članka 550.r i 550.g stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem članka 550.g Zakona o trgovačkim društvima, a do odlučivanja o podjeli, ugovor o preuzimanju je moguće preuzeti bez naknade.

April 27th, 2022|

Energetski pametne škole – Projekt povećanja energetske učinkovitosti u školama

 

Jučer je INEM u suradnji sa tvrtkom Odašiljači i veze u prostorijama Prirodoslovne škole u Karlovcu predstavio projekt naziva „Energetski pametne škole“ čijom je provedbom predviđeno opremanje škola pametnim sustavima za mjerenje i daljinsko očitanje potrošnje energije, plina i vode, detektiranje kvarova te analizu prikupljenih podataka.

Prirodoslovna i Šumarsko-drvodjeljska škola u Karlovcu su među prvima školama u Hrvatskoj shvatile važnost održivog korištenja energije te aktivno krenule u ovaj pionirski projekt koji uključuje uštedu energije, a samim time i uštedu financijskih sredstava koje će moći pametno uložiti u nove projekte.

Cijela priča je počela još prije dvije godine kada je Grad Karlovac u suradnji s INEM-om i tvrtkom Odašiljači i veze pokrenuo pilot projekt SenzoriKA. Senzori su postavljeni u gradskom sustavu – u spremnicima su daljinski mjerili količinu otpada, u vodovodnim oknima potrošnju vode, na parkiralištu kod Zorin doma “brojali” slobodna i zauzeta mjesta, mjerili buku,…

February 26th, 2021|

Excitation system for HPP Vrhovo

KONČAR – INEM employees have participated in the supervision of installation and commissioning of generator G2 excitation system on HPP Vrhovo in Slovenia. This is the second of the three delivered excitation systems for generators with rated power output of 14.3 MVA, as part of a rehabilitation project of control systems, excitation systems and self consumption of HPP Vrhovo. The first excitation system has been successfully commissioned last year and the commissioning of the third system is planned for the end of this year. KONČAR – INEM participated in the project as a subcontractor of the company C&G d.o.o. Ljubljana.

It is important to emphasize that KONČAR’s old analogue excitation systems are being replaced by new digital systems, thus continuing a successful cooperation with the investor Savske Elektrarne Ljubljana d.o.o., as well as continuing to be present at the facilities of the lower Sava.

July 18th, 2019|