Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti 2018-03-12T14:44:36+00:00

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.d. (INEM) prijavilo se na otvoreni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske za dodjelu bespovratnih sredstava za razvojni projekt „KONPRO 2 – Razvoj nove generacije uređaja numeričke zaštite“. Projekt je odobren, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 25. svibnja 2018. godine u MINGO-u.

Ovaj istraživačko-razvojni projekt financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji je namijenjen za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 13.324.064 kuna, a potpora iznosi 8.114.783 kuna. Partner INEM-u u ovom projektu je Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Projekt će se realizirati do 2. svibnja 2021. godine, s time da će industrijsko istraživanje trajati do 1. siječnja 2021. godine, a preostalo vrijeme predviđeno je za eksperimentalni razvoj.

Sustavi relejne zaštite su dio sekundarne opreme elektroenergetskog sustava i osnovna im je funkcija isključivanje dijelova elektroenergetskog sustava koji su u kvaru. Svojim djelovanjem štite primarnu opremu kako ne bi došlo do oštećenja odnosno do dugotrajnih prekida u opskrbi električnom energijom, štite ljude u blizini mjesta kvara te omogućuju nesmetano napajanje u preostalom dijelu mreže.

Cilj projekta je razvoj i proizvodnja novog sustava zaštite, mjerenja i upravljanja za primjenu u elektroenergetskim objektima. Sustav bi koristio nove funkcionalnosti, poboljšale bi se i objedinile postojeće funkcionalnosti te znatno proširilo područje primjene.

Projekt je dio ukupnog razvoja nove platforme naprednih mikroprocesorskih ugradbenih sustava za regulaciju, zaštitu i upravljanje u elektroenergetskim sustavima. Nova platforma temeljila bi se na distribuiranim modularnim funkcijama (hardverskim i softverskim) koje bi se komunikacijski povezivale u cjeloviti napredni sustav. Tehničko-ekonomska opravdanost projekta povećava se jer se na istoj platformi, kao izvedenice, kasnije mogu realizirati i drugi slični uređaji za regulaciju i upravljanje procesima u elektroenergetici.

Projekt bi trebao pridonijeti kontinuitetu konkurentnosti proizvoda te osigurati porast prodaje na domaćem i globalnom tržištu. U projektu je planirana i zaštita intelektualnog vlasništva registracijom žiga i dizajna novog proizvoda. Realizacijom projekta Končar-INEM očekuje povećanje tržišnog udjela u ovom segmentu poslovanja i rast prihoda od prodaje novog proizvoda.

Bespovratna sredstva za projekt KONPRO 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31. srpnja 2018.|

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. je sa tvrtkom HŽ Putnički prijevoz d.o.o potpisao ugovor za usluge srednjeg popravka statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1 koji obuhvaća demontažu, radove srednjeg popravka, ugradnju i ispitivanje 24 statička pretvarača na putničkim vagonima.

 
Radovi srednjeg popravka statičkih pretvarača obuhvaćaju demontažu sklopova, elektroničkih modula i glavnih komponenata iz sanduka pretvarača, temeljito čišćenje, pranje i bojanje sanduka, provjeru funkcionalnosti svih sklopova i elektroničkih modula, zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova te ponovnu montažu pretvarača i njihovu funkcionalnu provjeru u tvornici i na vagonu. Ovakvo preventivno održavanje pretvarača omogućuje pouzdan rad statičkih pretvarača što značajno doprinosi prometnoj raspoloživosti vagona na domaćim i inozemnim prugama. Ugovoreni radovi srednjih popravaka obavljat će se dinamikom od 3 do 4 statička pretvarača mjesečno.

Srednji popravak statičkih pretvarača tipa VIS 50-1 i VIS 60-1

Tijekom mjeseca svibnja i lipnja završeni su radovi srednjeg popravka na 4 statička pretvarača koji su u međuvremenu i pušteni u rad na vagonu. Prilikom provjere kvalitete izvršenih radova predstavnici tvrtke HŽ Putnički prijevoz izuzetno su zadovoljni izvršenom uslugom te je za očekivati da će se srednji popravci statičkih pretvarača nastaviti i sljedećih godina.

5. srpnja 2018.|

Rekonstrukcija sustava zaštite mjerenja i upravljanja u TS 35/10 kV Dugi Otok

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. je za Hrvatsku elektroprivredu završilo rekonstrukciju sustava zaštite mjerenja i upravljanja te u transformatorskoj stanici (TS) 35/10 kV Dugi Otok u središnjem dijelu istoimenog otoka, u predjelu Sipratica. Zbog ugradnje drugog energetskog transformatora 4 MVA, 35/10(20) kV u trafostanicu te uvođenja u SDV (sustav daljinskog vođenja) novoopremljenih polja bilo je potrebno opremiti transformatorsko 35 kV polje sekundarnom opremom a uz to je rekonstruirana sekundarna opremu u ostalom dijelu trafostanice.

Rekonstrukcija sustava zaštite mjerenja i upravljanja u TS 35/10 kV Dugi Otok

INEM je isporučio devet novih terminala polja (zaštitnih releja) KONPRO RFX633 i RFD633, te AC sustav napajanja.
Završeni su svi radovi na ugradnji, sekundarno i primarno ispitivanje terminala polja i puštanje u pogon. U samoj trafostanici implementirana je komunikacija po protokolu IEC 61850 preko KONPRO releja. Ispitana je i komunikacija terminala prema nadređenom sustavu lokalnog upravljanja te je provedeno i funkcionalno ispitivanje sustava s udaljenim centrom upravljanja.

8. svibnja 2018.|