Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti2018-03-12T14:44:36+02:00

Sustavi besprekidnih napajanja za Hidroelektranu Đale

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.d. (INEM) proizvelo je i uspješno provelo završna tvornička ispitivanja sustava besprekidnih napajanja za Hidroelektranu (HE) Đale u sklopu projekta koji je ugovorio KONČAR – Inženjering za energetiku i transport s HEP Proizvodnjom.

Riječ je o šest sustava besprekidnih napajanja, od kojih je jedan dvostruki redundantni sustav ±220 VDC svaki s tri modularna tiristorska ispravljača tipa LH 220V, 50 A i vlastitom centralnom mikroprocesorskom upravljačkom jedinicom. Jedan sustav ±48 VDC bit će povezan sa sustavom ±220 VDC preko DC/DC pretvarača, a jedan sustav -48 VDC svaki s tri modularna VF ispravljača tipa BFS 48 V, 50 A, kao i tri sustava besprekidnog izmjeničnog napajanja za napajanje POSIS-a, ICT-a i PROCIS-a.

Zamjenom sustava besprekidnih napajanja poboljšat će se funkcionalnost, sigurnost i raspoloživost novih uređaja za upravljanje, signalizaciju, zaštitu, mjerenje, regulaciju, nužnu rasvjetu, informatičku i telekomunikacijsku opremu čija zamjena je predviđena po završetku rekonstrukcije svih sustava napajanja.

INEM HE Đale
20. svibnja 2019.|

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS Rakitje

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.d. tijekom ožujka 2019. godine uspješno je provelo završna tvornička ispitivanja sustava za napajanje istosmjernim naponima za Transformatorsku stanicu (TS) 110/20 kV Rakitje, u Bestovju. Naručitelj opreme je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS), Prijenosno područje Zagreb.

INEM TS Rakitje

Posao obuhvaća proizvodnju, tvorničko ispitivanje i isporuku triju dvostruka sustava napajanja 220 VDC, jednog dvostrukog sustava – 48 VDC te triju ormara izmjeničnog razvoda.

Sustav napajanja 220 VDC je uobičajenog tipa za prijenosne transformatorske stanice, KONIS – B, 220V, 40 A koji služe za napajanje elektromotornih pogona VN i SN prekidača, upravljanje, zaštitu i signalizaciju te nužnu rasvjetu, dok je 48 VDC tip KONIS – B, 48V, 200 A namijenjen za napajanje telekomunikacijskih uređaja te lokalne i daljinske signalizacije.

Krajem ožujka obavljeno je tvorničko preuzimanje i isporuka opreme, a montaža i puštanje u pogon realizirat će se prilikom planirane rekonstrukcije 110 kV postrojenja u TS Rakitje.

26. travnja 2019.|

Prvi KONČAR-evi regulatori napona u Ujedinjenom Kraljevstvu

U termoelektrani na biomasu Lynemouth (sjeveroistočna obala Engleske) korišteni su po prvi put KONČAR-evi regulatori napona tipa KONreg S1000. Na sva tri agregata koja su u sastavu elektrane, snage 155MVA, ugrađeni su sustavi uzbude bazirani na regulatorima tipa KONreg S1000.

Regulatori napona montirani su unutar ormara sustava uzbude na pomoćni uzbudnik u jednokanalnoj verziji, a na glavnom uzbudniku u dvokanalnoj verziji, ukupno 3 regulatora po agregatu. Projekt je realiziran na način da je KONČAR isporučio regulatore KONreg S1000 s pripadajućom dokumentacijom i programskom podrškom, a Excitation & Engineering Services (EES) ih je prema svom projektu, zajedno s ostalom opremom, instalirao u ormare uzbude.

Puštanje u pogon prve jedinice započelo je u siječnju 2018., a izveli su ga zajedno stručnjaci iz KONČAR-a i EES-a.

Stručnjaci KONČAR-a i EES-a zajedno su proveli implementaciju novih funkcija na S1000 kao npr. „Manual restrictive limiter“, u svrhu zadovoljenja zahtjeva nacionalnih mrežnih pravila Ujedinjenog Kraljevstva.

8. ožujka 2019.|