Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
Home/Vijesti
Vijesti 2017-03-29T14:40:09+00:00

Sustav napajanja za HE Ozalj 1

Početkom mjeseca završena je rekonstrukcija, ispitivanje i puštanje u privremeni pogon sustava napajanja u Hidroelektrana Ozalj 1. Posao je ugovoren u sklopu sveobuhvatne rekonstrukcije elektrane: primarne i sekundarne elektro opreme, strojarske opreme i neophodnih arhitektonskih i građevinskih zahvata.

Hidroelektrana Ozalj 1

Hidroelektrana Ozalj 1 je druga najstarija hidroelektrana u Hrvatskoj, izgrađena i puštena u rad davne 1908. radi napajanja rasvjete Karlovca, pod imenom „Munjara grada Karlovca”. U godinama koje su slijedile, značajno je doprinijela razvoju industrije Ozlja, Karlovca i Duge Rese.
Ovaj povijesno vrijedan objekt zaštićeno je kulturno dobro, pod nadzorom Uprave za zaštitu kulturne baštine i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, što znači da svi radovi moraju biti koordinirani i izvedeni s posebnom pažnjom.

Opseg ugovora obuhvaćao je rekonstrukciju sustava napajanja istosmjernim naponom 110 V i isporuku novog sustava napajanja besprekidnim izmjeničnim naponom 230 V. Pouzdanost istosmjernog sustava značajno je povećana ugradnjom novog modularnog, redundantnog ispravljačkog ormara tipa KONIS-B 110 V, 60 A. Pouzdano izmjenično napajanje ostvareno je modularnim UPS-om tipa Megaline rack. Konačno puštanje u rad izvršit će se po završetku rekonstrukcije ostale opreme.

Rekonstrukcija sustava napajanja istosmjernim naponom 110 V i isporuku novog sustava napajanja besprekidnim izmjeničnim naponom 230 V
21. lipnja 2017.|Tags: |

Sustav napajanja za TS 220/110/35 kV Međurić

Sustav napajanja za TS 220/110/35 kV Međurić

Stanično računalo, oprema tehničke zaštite i telekomunikacija u pogonskoj zgradi TS 220/110/35 kV Međurić je važna i osjetljiva oprema koja za svoje napajanje zahtijeva besprekidan i stabilan izmjenični napon.

Novi sustav tipa KONIS-BI 110 V, 80 A / 230 V, 11 kVA koncipiran je prema principima industrijskih sustava napajanja, čime se osigurava najviša razina pouzdanosti i raspoloživosti.

Primijenjeni su standardni modularni ispravljači i izmjenjivači, koji rade u redundantnom paralelnom spoju prema principu n + 1. Ostali osnovni dijelovi sustava su: akumulatorska baterija, statička sklopka, servisna sklopka, upravljačka jedinica i razvod napona.

KONČAR – INEM je krajem ožujka ugovorio izradu izvedbenog projekta, proizvodnju opreme te njegovu montažu i ispitivanje na objektu. Izvedbeni projekt i izrada opreme završeni su u rekordnom roku. Provjera kvalitete opreme uspješno je provedena u ispitnoj stanici krajem svibnja u prisutnosti predstavnika investitora. Radovi na transformatorskoj stanici počinju prema planu, odnosno početkom lipnja.

8. lipnja 2017.|Tags: |

TE Yenikoy – obavljen redovni pregled sustava uzbude i generatorske zaštita

TE Yenikoy – obavljen redovni pregled sustava uzbude i generatorske zaštita

U sklopu ugovora o godišnjem održavanja, djelatnici KONČAR – Elektronike i informatike  su tijekom svibnja 2017. izvršili redovni pregled sustava uzbude i generatorske zaštita na objektu TE Yenikoy, Turska.

KONČAR – Elektronika i informatika  je 2013. i 2014. isporučio dva sustava uzbude i dva sustava zaštite na predmetni objekt.

Ovim ugovorom o godišnjem pregledu sustav uzbude i generatorske zaštita se nastavlja dobra suradnja sa kupcem YENIKOY KEMERKOY ELEKTRIK URETIM VE TIC. A.S.

1. lipnja 2017.|Tags: , |