Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti2018-03-12T14:44:36+02:00

Objava

Društva KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o. i KONČAR – Digital d.o.o. su dana 14.04.2022. sklopila Ugovor o podjeli i preuzimanju, a koji je dana 14.04.2022. dostavljen sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu u skladu s odredbom članka 550.r i 550.g stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem članka 550.g Zakona o trgovačkim društvima, a do odlučivanja o podjeli, ugovor o preuzimanju je moguće preuzeti bez naknade.

27. travnja 2022.|

Energetski pametne škole – Projekt povećanja energetske učinkovitosti u školama

 

Jučer je INEM u suradnji sa tvrtkom Odašiljači i veze u prostorijama Prirodoslovne škole u Karlovcu predstavio projekt naziva „Energetski pametne škole“ čijom je provedbom predviđeno opremanje škola pametnim sustavima za mjerenje i daljinsko očitanje potrošnje energije, plina i vode, detektiranje kvarova te analizu prikupljenih podataka.

Prirodoslovna i Šumarsko-drvodjeljska škola u Karlovcu su među prvima školama u Hrvatskoj shvatile važnost održivog korištenja energije te aktivno krenule u ovaj pionirski projekt koji uključuje uštedu energije, a samim time i uštedu financijskih sredstava koje će moći pametno uložiti u nove projekte.

Cijela priča je počela još prije dvije godine kada je Grad Karlovac u suradnji s INEM-om i tvrtkom Odašiljači i veze pokrenuo pilot projekt SenzoriKA. Senzori su postavljeni u gradskom sustavu – u spremnicima su daljinski mjerili količinu otpada, u vodovodnim oknima potrošnju vode, na parkiralištu kod Zorin doma “brojali” slobodna i zauzeta mjesta, mjerili buku,…

26. veljače 2021.|

Sustav uzbude HE Vrhovo

Tijekom lipnja dijelatnici KONČAR INEM-a sudjelovali su u nadzoru nad montažom i puštanju u pogon sustava uzbude generatora G2 na HE Vrhovo u Sloveniji. Radi se o drugom od ukupno tri isporučena sustava uzbuda za generatore nazivne snage 14,3 MVA u sklopu projekta obnove sustava upravljanja, uzbude i vlastite potrošnje HE Vrhovo. Prvi sustav uzbude uspješno je pušten u rad prošle godine, a puštanje u pogon trećeg sustava planirano je do konca ove godine. KONČAR INEM je sudjelovao u projektu kao podizvoditelj tvrtke C&G d.o.o. Ljubljana.

Bitno je naglasiti da se radi o zamijeni starih analognih Končarevih sustava uzbude s novim digitalnim sustavima čime se nastavlja uspješna suradnja s investitorom, Savskim Elektrarnama Ljubljana, d.o.o., kao i kontinuitet prisutnosti na objektima donje Save.

18. srpnja 2019.|