Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
/Vijesti
Vijesti 2018-03-12T14:44:36+00:00

Rekonstrukcija sustava zaštite mjerenja i upravljanja u TS 35/10 kV Dugi Otok

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. je za Hrvatsku elektroprivredu završilo rekonstrukciju sustava zaštite mjerenja i upravljanja te u transformatorskoj stanici (TS) 35/10 kV Dugi Otok u središnjem dijelu istoimenog otoka, u predjelu Sipratica. Zbog ugradnje drugog energetskog transformatora 4 MVA, 35/10(20) kV u trafostanicu te uvođenja u SDV (sustav daljinskog vođenja) novoopremljenih polja bilo je potrebno opremiti transformatorsko 35 kV polje sekundarnom opremom a uz to je rekonstruirana sekundarna opremu u ostalom dijelu trafostanice.

Rekonstrukcija sustava zaštite mjerenja i upravljanja u TS 35/10 kV Dugi Otok

INEM je isporučio devet novih terminala polja (zaštitnih releja) KONPRO RFX633 i RFD633, te AC sustav napajanja.
Završeni su svi radovi na ugradnji, sekundarno i primarno ispitivanje terminala polja i puštanje u pogon. U samoj trafostanici implementirana je komunikacija po protokolu IEC 61850 preko KONPRO releja. Ispitana je i komunikacija terminala prema nadređenom sustavu lokalnog upravljanja te je provedeno i funkcionalno ispitivanje sustava s udaljenim centrom upravljanja.

8. svibnja 2018.|

Rekonstrukcija pomoćnog sustava napajanja u TS Konjsko

KONČAR – Elektronika i informatika d.d. (INEM) ugovorilo je s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) Split rekonstrukciju pomoćnog sustava istosmjernog napajanja 220 V u Transformatorskoj stanici (TS) 400/220/110/10 kV KonjskoUgovor obuhvaća proizvodnju opreme, tvorničko ispitivanje, montažu na objektu, polaganje kabela, ispitivanje na objektu, puštanje u rad te izradu projekta izvedenog stanja.

Završno tvorničko ispitivanje sustava napajanja za TS Konjsko

TS Konjsko izgrađena je 1983. godine i najveće je elektroenergetsko postrojenje prijenosne mreže u Dalmaciji, koje omogućuje prijenos električne energije iz hidroelektrana HE Zakučac, HE Orlovac, HE Ðale i RHE Velebit prema TS Mostar i Bilice te Rasklopnog postrojenja (RP) Brinje. U proteklih 35 godina trafostanica je doživjela je brojne promjene primarne i sekundarne opreme koje su se u velikoj mjeri odrazile i na sustav napajanja istosmjernim naponom. Osim toga, postojeći sustavi danas su zastarjele izvedbe pa su cjelovit reprojekt i rekonstrukcija bili jedino moguće rješenje.

Zbog važnosti trafostanice za elektroenergetski sustav Hrvatske svi ugrađeni sustavi pomoćnog istosmjernog napajanja moraju imati najveću razinu pouzdanosti jer napajaju svu vitalnu opremu.

Dvostruki sustav napajanja za TS Konjsko, bez baterija i podrazvoda

Potrebna visoka razina pouzdanosti i raspoloživosti napajanja postignuta je izborom primjerenog koncepta napajanja. Predviđen je dvostruki sustav napajanja s modularnim tiristorskim ispravljačima, koji rade u redundantnom paralelnom spoju prema principu n + 1. Svaki sustav ima pripadnu akumulatorsku bateriju i glavni razvod. Podrazvodi su razmješteni po relejnim kućicama i svaki će biti napojen dvostrano, neovisno iz oba istosmjerna izvora.

Završna tvornička ispitivanja sustava provedena su u prisutnosti predstavnika HOPS-a krajem veljače, a isporuka opreme i radovi na objektu planirani su tijekom travnja.

16. travnja 2018.|

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS 110/35 kV Blato

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS 110/35 kV Blato

Prošli mjesec, KONČAR – Elektronika i informatika d.d. uspješno je provela završna tvornička ispitivanja sustava za napajanje istosmjernim naponima za HOPS – Split, TS 110/35 kV Blato.

Opseg ugovora obuhvatio je rekonstrukciju glavnog sustava napajanja 220 V te dva sustava 48 V namijenjenih za napajanje telekomunikacijskih uređaja te lokalne i daljinske signalizacije.

Rekonstrukcija je predviđena na način da se tri zasebna sustava zamjenjuju jednim sustavom s tri različita naponska izlaza. To znači da za 48 V više neće biti zasebnih ispravljača ni akumulatorskih baterija. Pouzdani izvor energije biti će istosmjerne sabirnice sustava 220 V, a naponi 48 V će se formirati pomoću redundantno spojenih DC/DC pretvarača.

Rekonstrukcija sustava istosmjernog napajanja u TS 110/35 kV Blato

Sustav napajanja 220 V je uobičajenog tipa za prijenosne transformatorske stanice: KONIS-B 220 V, 40 A. Napajat će elektromotorne pogone VN i SN prekidača, upravljanje, zaštitu i signalizaciju te nužnu rasvjetu.

Ugovor obuhvaća proizvodnju opreme, tvorničko ispitivanje, montažu na objektu, polaganje kabela, ispitivanje na objektu, ispitivanje selektivnosti prekidača, puštanje u rad te izradu projekta izvedenog stanja.

Isporuka opreme i početak radova na objektu planirani su za travanj.

15. ožujka 2018.|