Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
Home/Vijesti
Vijesti 2017-03-29T14:40:09+00:00

Sustav napajanja za HE Zakučac

KONČAR – INEM je početkom travnja ugovorio izvedbu sustava besprekidnog napajanja poslovnog informacijskog sustava hidroelektrane Zakučac. Informatička oprema se nalazi u zgradi upravljačnice, upravnoj zgradi i zgradi pomoćnih pogona radionica.

Potrebna visoka razina pouzdanosti i raspoloživosti napajanja postignuta je izborom principa industrijskih sustava napajanja. Primijenjeni su standardni modularni izmjenjivači, koji rade u redundantnom paralelnom spoju prema principu n + 1. Sustav napajanja je tipa KONIS-INV 230 V, 50 Hz, 13,5 kVA u kojem 6 paralelno spojenih izmjenjivača osigurava besprekidno napajanje kvalitetnim izmjeničnim naponom. Izmjenjivači se na objektu priključuju na napajanje iz pouzdanog izvora besprekidnog istosmjernog napona 2xKONIS-L 220 V, 100 A, 416 Ah, također proizvodnje KONČAR – INEM.

HE Zakučac

Ugovor je obuhvaćao izradu izvedbenog projekta, proizvodnju opreme te njegovu montažu, ispitivanje na objektu i puštanje u rad. Izvedbeni projekt i izrada opreme završeni su u rekordnom roku. Provjera kvalitete opreme uspješno je provedena u ispitnoj stanici sredinom rujna u prisutnosti predstavnika investitora.  Montaža opreme na objektu, ispitivanje i puštanje u rad završeni su početkom listopada.

16. listopada 2017.|

Puštena u pogon sva tri sustava uzbude za HE Brežice, Slovenija

Tokom rujna, djelatnici Končar – Elektronike i informatike d.d. su pustili u pogon sva tri statička sustava uzbude tip SEB 11E sa uzbudnim transformatorima, za agregate 1, 2 i 3 (21,5MVA) na HE Brežice, Slovenija. HE Brežice, ukupne snage 45MW, su pete u lancu od ukupno šest hidroelektrana na donjoj Savi. Izgradnja HE Brežica započela je u ožujku 2014, a prošli mjesec započeo je probni rad elektrane.

 

HE Brežice, Slovenija
Puštena u pogon sva tri sustava uzbude za HE Brežice, Slovenija
7. listopada 2017.|

Popravci pretvarača na lokomotivama

U sklopu poslova na velikim i srednjim popravcima sedam diodnih lokomotive serije 1141, proizvedenih sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, Končar – Elektronika i informatika vrši obnovu, popravak i ispitivanje dvadeset diodnih ispravljača glavnog pogona i tri pretvarača pomoćnih pogona PJUT 135-D.

Diodni ispravljači su namijenjeni za napajanje vučnih motora lokomotive istosmjernim naponom (885V, 1250A). U postupku se ispravljači potpuno rastavljaju, detaljno čiste, obnavljaju se dosjedne površine na hladnjacima poluvodiča, sve električne komponente se kompletno ispituju te se vrši ponovna montaža dijelova. Neispravni dijelovi se zamjenjuju novima. Ispravljači imaju specifičnu konstrukciju koja pri montaži zahtijeva striktno pridržavanje procedure i redoslijeda radova. Nakon montaže se vrši kompletno ispitivanje ispravljača.

Pretvarači se također posve rastavljaju, dijelovi se detaljno čiste, elektronički uređaji, moduli i releji se zasebno ispituju, poluvodiči, kondenzatori, otpornici se provjeravaju na test uređajima, a na transformatorima i prigušnicama se obnavlja impregnacija. Nakon toga se svi dijelovi montiraju nazad u pretvarač te se on ispituje pod punim opterećenjem.

Diodni ispravljači i pretvarači su nakon obnove, popravka i ispitivanja spremni za daljnji dugogodišnji pouzdan rad na lokomotivama.

KONCAR-INEM-lokomotiva
3. listopada 2017.|