Društvena odgovornost

KONČAR INEM  je dugogodišnjim razvojem odnosa prema svim zainteresiranim stranama, okolišu, i cjelovitom društvenom i gospodarskom okruženju stekao  status društveno odgovorne Tvrtke.  Taj status sustavno i dalje unapređujemo.

Od ožujka 2007. godine KONČAR – Elektroindustrija član je UN-ova Svjetskog sporazuma Global Compact. Global Compact predstavlja platformu za snažnije angažiranje poslovnog sektora po pitanjima društvenog razvoja, a zasniva se na promicanju deset načela etičkog poslovanja s područja ljudskih i radnih prava, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije

KONČAR INEM kao članica grupe KONČAR, u svom  poslovnom procesu prihvaća i primjenjuje deset osnovnih načela koje promovira Global Compact.

1. načelo: Društvo poštuje i podržava zaštitu međunarodnih i ljudskih prava
2. načelo: U svojim aktivnostima primjenom pozitivnih propisa osiguravamo da sami ne sudjelujemo u kršenju ljudskih prava.
3. načelo: U Društvo se osigurava sloboda udruživanja i stvarno priznaje Pravo na kolektivno pregovaranje
4. načelo: Iskorjenjujemo sve oblike prisilnog i neslobodnog rada.
5. načelo: U proizvodnom procesu ne koristimo dječji rad.
6. načelo: Uklanjamo diskriminaciju pri zapošljavanju i na poslu.
7. načelo: Društvo pažljivo i obzirno pristupamo pitanjima okoliša kroz sustav Upravljanja okolišem
8. načelo: Kroz politiku, programe i ciljeve Upravljanja okolišem promičemo inicijative kojima je cilj promicanje veće odgovornosti prema okolišu.
9. načelo: Potičemo razvoj i usvajanje tehnologija koje su prihvatljive za okoliš.
10. načelo: Svojim pozitivnim propisima Društvo se bori protiv svih oblika korupcije, uključujući iznudu i potkupljivanje

Sva ova načela primjenjuje se prema svim zainteresiranim stranama (zaposlenicima,  kupcima-korisnicima, poslovnim partnerima, vlastitim sredstvima, državnim institucijama i javnosti općenito).