Sustavi napajanja

Sustavi za besprekidna napajanja namijenjeni su za napajanje posebno važnih ili specifičnih uređaja odgovarajućim kvalitetnim istosmjernim ili izmjeničnim naponom.

Pouzdanost sustava napajanja KONČAR dodatno je povećana zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u rješavanju specifičnih problema napajanja različitih trošila i objekata, od jednostavnih distributivnih do najsloženijih prijenosnih transformatorskih stanica, od najmanjih hidroelektrana do najvećih termoelektrana.

Integrirani sustav napajanja u potpunosti se projektira, proizvodi i ispituje kao jedinstvena cjelina, što je najveće jamstvo za kvalitetan i pouzdan rad. I najkvalitetnije komponente ne osiguravaj kvalitetan sustav.

Besprekidnost napajanja postiže se aktivnim oslanjanjem na pouzdan, uvijek raspoloživ rezervni izvor energije. Najprikladnijom se pokazala kvalitetna akumulatorska baterija. U slučaju ispada ili nedopustivog odstupanja napona mreže, napajanje priključena trošila preuzima baterija.

Za osiguranje vrlo visoke pouzdanosti i raspoloživosti,  pojedini vitalni dijelovi ili čak kompletni sustavi spajaju se u redundantni paralelni rad.  Bitno povećanje pouzdanosti i raspoloživosti omogućuje mikroprocesorski lokalni i daljinski nadzor i upravljanje. Komunikacija sa servisnim centrom omogućuje pravovremenu i kvalitetnu servisnu intervenciju, čak i prije nastanka kvarnog stanja.

Sustavi besprekidnog napajanja istosmjernim naponom važan su dio svakog elektroenergetskog postrojenja jer osiguravaju najveću moguću razinu pouzdanosti napajanja. Jednim dijelom rezultat je to primijenjene koncepcije po kojoj su kritična trošila direktno poduprta baterijskim naponom za razliku od izmjeničnih besprekidnih sustava, kod kojih je napon baterije posredovan složenim elektroničkim uređajem (izmjenjivačem).
Sve je veći broj najraznovrsnijih uređaja koje nije dozvoljeno priključiti direktno na mrežu, jer neće funkcionirati ispravno ili čak može doći do oštećenja koja imaju za posljedicu velike direktne, a još veće indirektne štete. Za njih je neophodna zaštita od tranzijentnih prenapona i različitih interferiranih napona smetnji. Osim toga, često je potrebna i stabilizacija napona, koji inače varira u preširokim granicama. Međutim, najčešći je problem s prekidima u napajanju. Mogu trajati vrlo kratko, tako da ih obično trošilo i ne osjeti, a mogu trajati i satima.
U svim slučajevima neophodno je besprekidno napajanje.
Reference

Proizvodi: