Ljudski potencijali

Želite li svoju karijeru otpočeti ili nastaviti u dinamičnoj kompaniji u kojoj se ljudi cijene po svojim postignućima i po svom potencijalu, kompaniji koja stimulira učenje i razvoj kako na radnom mjestu tako i van njega? Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno, zašto čekati?

Pridružite nam se!

Vaše prijave sa životopisom očekujemo na e-mail:  ljudski.potencijali@koncar-inem.hr

Otvoreni natječaji:

trenutno nema otvorenog natječaja