Proizvodnja

Uređaji energetske elektronike proizvedeni u INEM-u, sinonim su za industrijsku elektroniku koncerna KONČAR. Njihova visoka kvaliteta temelji se na dugogodišnjem iskustvu i primjeni najmodernijih alata pri konstrukciji, proizvodnji i ispitivanju.

Uz uspješno zadovoljene visoke zahtjeve, funkcionalnost i estetika čine INEM-ove proizvode prepoznatljivim.

Optimalna tehnička rješenja uz minimalne troškove izrade osigurana su zahvaljujući:

 • Trajnom praćenju literature, zakonskih propisa i tehničkih standarda, te tehničkih uputa za svako područje rada i primjene.
 • Suradnji s projektantima i stručnim službama kupca, koja započinje idejnim rješenjem i nastavlja se kroz cijelo razdoblje eksploatacije.
 • Radu s najmodernijim programskim alatima.
Elektronički moduli uređaji izrađuju se postupkom “od ideje do proizvoda”. U projektiranju i konstruiranju koristi se višegodišnje iskustvo i znanje, kao i najnoviji alati za programsku podršku.
Rješenja se oblikuju od razine tiskanih pločica (do 12 slojeva s mogućnosti i složenijih konstrukcija), do vanjskog izgleda uređaja.

Elektroničke module izrađujemo u tehnologiji površinske montaže komponenata (SMD što također podrazumijeva i montažu BGA komponenata), zatim u klasičnoj (thru-hole) te mješovitoj montaži, i to obostrano na tiskanu pločicu.

Komponente se pripremaju i ugrađuju ručno i strojno na stroju za automatsko polaganje komponenata.

Po ugradnji SMD komponenata vrši se lemljenje SMD komponenata u reflow peći s 4 zone, a po ugradnji thru-hole komponenata vrši se strojno lemljenje na stroju za lemljenje s 3 zone predgrijavanja i dvostrukim lemnim valom.

Po izradi modula isti se peru u ultrazvučnom uređaju za pranje elektroničkih uređaja te se lakiraju zaštitnim lakom.

Sve komponente koje se ugrađuju prolaze ulaznu kontrolu, a tijek proizvodnje prati kontrola kvalitete.

Transformatori i prigušnice se projektiraju i proizvode u skladu s postavljenim zahtjevima, uz istovremeno uvažavanje tehničkih propisa. Radionica raspolaže vakuum-tlačnom impregnacijom kao i mogučnošću zalijevanja u epoksidne i ostale smole.

Proizvodni program čine sljedeći tipovi komponenata:

 • Komponente na feritnim jezgrama
 • Zračne prigušnice
 • Impulsni transformatori
 • Energetski transformatori do 6 kV i 200 kVA
 • Naponski i strujni, mjerni i zaštitni transformatori
 • Magnetske komponente za željeznička vozila i brodsku opremu
 • Magnetske komponente za sklopove energetske elektronike
Mehanički dijelovi konstrukcijom i izvedbom udovoljavaju zahtjeve korisnika, važećim propisima te visokim estetskim kriterijima, a nadasve su trajno funkcionalni.

Uz bogato iskustvo u obradi metala, jaku tehničku podršku, izvrsnu opremu i alate, provjerene dobavljače, izrađujemo prototipove, kao i standardne mehaničke dijelove.

U procesu izrade dijelova i sklopova primjenjuju se složeni postupci:

 • Obrada raznovrsnih limova debljine 0,5 do 5 milimetara na CNC i NC strojevima.
 • Izrada složenih dijelova i zavarenih konstrukcija visoke točnosti od cijevi, profila i limova točkastim i kondenzatorskim zavarivanjem.
 • Obrada prednjih ploča i rashladnih tijela na CNC obradnim centrima, izrada Cu sabirnica, prerada izolacijskih materijala.
 • Klasična strojna obrada skidanjem strugotine tokarenjem, glodanjem, brušenjem.
 • Graviranje na CNC i graverki.
 • Kvalitetna antikorozivna zaštita bojanjem u termolakirnici.
Izrada uređaja energetske elektronike odvija se u radionici montaže koja je za to u potpunosti stručno osposobljena, opremljena alatima, napravama i dizalicama.

Dugogodišnje iskustvo u montaži uređaja jamči kvalitetu, a temelji se na modularnoj izvedbi, stručnoj integraciji, međufaznim kontrolamai kvalitetnom završnom ispitivanju.

Sve komponente prije ugradnje prolaze ulaznu kontrolu. Proizvedeni elektronički sklopovi i uređaji te mehaničke i magnetske komponente prolaze detaljnu faznu kontrolu, a svaki proizvod prije isporuke kupcu prolazi završno ispitivanje.

Kontrola kvalitete raspolaže mjerno-ispitnom opremom koja omogućava tipska i rutinska ispitivanja prema odgovarajućim ISO i EN normama za energetsku elektroniku. Mjerna oprema je pod stalnim nadzorom.

Završna ispitivanja uređaja energetske elektronike su omogućena:

 • Motor-generatorskim grupama do 130 kW
 • Regulacionim trofaznim transformatorom do 750 V / 200 A
 • Trofaznim transformatorima za terećenje do 700 V /5000 A
 • Podesivim izvorima DC do 1200 V / 200 A
 • Otporničkim i induktivnim teretima do 120 kW
 • Visokonaponskim uređajima do 20 kV