Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
//Kvaliteta
Kvaliteta 2017-09-01T13:47:27+00:00

Kvaliteta

Politika kvalitete, okoliša i sigurnosti

Društvo KONČAR INEM, kao vodeći hrvatski proizvođač uređaja i sustava energetske elektronike, te  informatičko komunikacijskih sustava, usmjereno je prema ispunjenju potreba naših kupaca i njihovom zadovoljstvu, što smo ostvarivali i što ćemo ostvarivati kroz kvalitetu svih naših proizvoda uz poštivanje zakonske i stručne regulative.

Uvođenje novih saznanja i tehnologija u poslovne procese, odgovornost za okoliš i sigurnost u okruženju u kojem nastaju i rade naši proizvodi , stalna je briga INEM-a za cjeloviti pristup kvaliteti, okolišu i sigurnostii općenito društvenoj odgovornosti.

Sudjelovanje svih  zaposlenika  INEM-a u:

  • postizanju kvalitete proizvoda
  • sprječavanju mogućih utjecaja na okoliš
  • stalnoj brizi za racionalno korištenje resursa
  • preventivnom djelovanju na sigurnost rada
  • poštivanju ljudskih prava
  • stalnom obrazovanju

Sustav upravljanja kvalitetom

Integrirani sustav upravljanja (IMS) u Društvu uspostavljen je, dokumentiran i održava se na način kako je predstavljeno Poslovnikom kvalitete, okoliša i sigurnosti, te organizacijskim propisima koji su njegov sastavni dio. IMS je usklađen sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i ISO14001:2004.

Efikasno provođenje sustava upravljanja u Društvu postiže se usvajanjem donjih osam principa, prepoznavanjem procesa unutar Društva, njihovom interakcijom, te kontinuiranim obrazovanjem djelatnika tako da u cijelosti razumiju njegovu namjenu i način funkcioniranja.

Kultura kvalitete, očuvanja okoliša, stalnih poboljšanja svakodnevni su način život u našem Društvu.

Integrirani sustav upravljanja INEM bazira na osam baznih principa upravljanja:

Ovisimo o našim kupcima te stoga nastojimo razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe i nadmašiti njihova očekivanja.
Rukovoditelji svih razina kreiraju, održavaju i unapređuju unutarnje okruženje u kojem su svi djelatnici uključeni u ostvarivanje ciljeva Društva.
Uključenošću svih ostvarujemo i ostvarivati ćemo svoje ciljeve Društva.
Upravljanjem aktivnostima kao sastavnim dijelovima procesa nastajanja naših proizvoda lakše ostvarujemo zadane ciljeve.
Prepoznavanjem, razumijevanjem, upravljanjem i međusobnim povezivanjem procesa usmjerenih na ostvarenje naših ciljeva činimo stalna poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti Društva.
U svim procesima stalna aktivnost su poboljšanja pa makar i u malim koracima koristeći poznati pristup “planiraj-provedi-provjeri-poboljšaj” (4P ili PDCA).
Podaci i informacije koji nastaju tijekom svih aktivnosti podloge su za donošenje odluka na svim nivoima u Društvu.
Unapređujući međusobne odnose s našim dobavljačima potičemo ih na stvaranje novih vrijednosti za zajedničku dobrobit.

Certifikati

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS ISO 18001:200

ISO 18001:200

ATEX

ATEX

Sellihca

SELLICHA