Kvaliteta

Politika integriranog sustava upravljanja

Društvo KONČAR – Elektronika i informatika d.o.o., kao vodeći hrvatski proizvođač uređaja i sustava energetske elektronike, te informatičko komunikacijskih sustava, usmjereno je prema ispunjenju potreba naših kupaca i njihovom zadovoljstvu, što smo ostvarivali i što ćemo ostvarivati kroz kvalitetu svih naših proizvoda, brizi za okoliš, racionalnim korištenjem resursa i kontinuiranoj zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. U tu svrhu je primijenjen integrirani sustav upravljanja (IMS) prema normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Kontinuiranim usvajanjem novih znanja održavamo korak s razvojem novih tehnologija. Realizaciju postavljenih ciljeva, stalna poboljšanja svih aktivnosti, kao i odluke koje donosimo pri realizaciji naših proizvoda ostvarujemo kroz liderstvo i otvorenu komunikaciju, kreirajući pozitivno radno okruženje koje potiče zainteresiranost i uključenost svih zaposlenika.

Sustavno pratimo i usklađujemo se sa svim relevantnim zakonskim propisima, stručnom regulativom, kao i svim ostalim zahtjevima zainteresiranih strana za koje se Društvo obavezalo biti usklađeno.

Identificiramo rizike koji mogu imati utjecaj na kvalitetu proizvoda, zdravlje, sigurnost ili okoliš i obvezujemo se eliminirati ih odnosno smanjiti koliko je to moguće uz savjetovanje i sudjelovanje predstavnika zaposlenika i svih zaposlenika.

Učinkovitost, provedba i trajno poboljšavanje integriranog sustava upravljanja je izravna odgovornost Uprave i obavezna je za primjenu svim zaposlenicima kao i osobama koje rade pod nadzorom Društva.

Sustav upravljanja kvalitetom

Integrirani sustav upravljanja KONČAR -INEM-a  temelji se na sedam načela upravljanja kvalitetom:

Ovisimo o našim kupcima stoga nastojimo razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe te nadmašiti njihova očekivanja.
Rukovoditelji svih razina kreiraju, održavaju i unapređuju unutarnje okruženje u kojem su svi djelatnici uključeni u ostvarivanje ciljeva Društva.
Uključenošću svih ostvarujemo i ostvarivati ćemo svoje ciljeve Društva.
Upravljanjem aktivnostima kao sastavnim dijelovima procesa nastajanja naših proizvoda lakše ostvarujemo zadane ciljeve.

U svim procesima stalna aktivnost su poboljšanja pa makar i u malim koracima koristeći poznati pristup planiraj-provedi-provjeri-poboljšaj (4P ili PDCA). Primjena metodologije stalnih poboljšanja je svakodnevna praksa svakog odjela i svakog pojedinca u Društvu.

Podaci i informacije koji nastaju tijekom svih aktivnosti podloge su za donošenje odluka na svim nivoima u Društvu.
Unapređujući međusobne odnose s našim dobavljačima potičemo ih na stvaranje novih vrijednosti za zajedničku dobrobit.

IMS Društva uspostavlja se, dokumentira i održava na način kako je predstavljeno Poslovnikom kvalitete i organizacijskim propisima koji su njegov sastavni dio. IMS je usklađen sa zahtjevima norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013.

Efikasno provođenje sustava kvalitete u Društvu postiže se usvajanjem gornjih sedam principa, prepoznavanjem procesa unutar Društva, njihovom interakcijom te kontinuiranim obrazovanjem djelatnika tako da u cijelosti razumiju njegovu namjenu i način funkcioniranja.

Certifikati

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 27001:2013

Politika IMS

Politika ISMS