Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
Home/O nama/Kvaliteta
Kvaliteta 2017-02-22T13:11:24+00:00

Kvaliteta

Politika kvalitete, okoliša i sigurnosti

Društvo KONČAR INEM, kao vodeći hrvatski proizvođač uređaja i sustava energetske elektronike, te  informatičko komunikacijskih sustava, usmjereno je prema ispunjenju potreba naših kupaca i njihovom zadovoljstvu, što smo ostvarivali i što ćemo ostvarivati kroz kvalitetu svih naših proizvoda uz poštivanje zakonske i stručne regulative.

Uvođenje novih saznanja i tehnologija u poslovne procese, odgovornost za okoliš i sigurnost u okruženju u kojem nastaju i rade naši proizvodi , stalna je briga INEM-a za cjeloviti pristup kvaliteti, okolišu i sigurnostii općenito društvenoj odgovornosti.

Sudjelovanje svih  zaposlenika  INEM-a u:

  • postizanju kvalitete proizvoda
  • sprječavanju mogućih utjecaja na okoliš
  • stalnoj brizi za racionalno korištenje resursa
  • preventivnom djelovanju na sigurnost rada
  • poštivanju ljudskih prava
  • stalnom obrazovanju

Sustav upravljanja kvalitetom

Integrirani sustav upravljanja (IMS) u Društvu uspostavljen je, dokumentiran i održava se na način kako je predstavljeno Poslovnikom kvalitete, okoliša i sigurnosti, te organizacijskim propisima koji su njegov sastavni dio. IMS je usklađen sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i ISO14001:2004.

Efikasno provođenje sustava upravljanja u Društvu postiže se usvajanjem donjih osam principa, prepoznavanjem procesa unutar Društva, njihovom interakcijom, te kontinuiranim obrazovanjem djelatnika tako da u cijelosti razumiju njegovu namjenu i način funkcioniranja.

Kultura kvalitete, očuvanja okoliša, stalnih poboljšanja svakodnevni su način život u našem Društvu.

Integrirani sustav upravljanja INEM bazira na osam baznih principa upravljanja:

Ovisimo o našim kupcima te stoga nastojimo razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe i nadmašiti njihova očekivanja.
Rukovoditelji svih razina kreiraju, održavaju i unapređuju unutarnje okruženje u kojem su svi djelatnici uključeni u ostvarivanje ciljeva Društva.
Uključenošću svih ostvarujemo i ostvarivati ćemo svoje ciljeve Društva.
Upravljanjem aktivnostima kao sastavnim dijelovima procesa nastajanja naših proizvoda lakše ostvarujemo zadane ciljeve.
Prepoznavanjem, razumijevanjem, upravljanjem i međusobnim povezivanjem procesa usmjerenih na ostvarenje naših ciljeva činimo stalna poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti Društva.
U svim procesima stalna aktivnost su poboljšanja pa makar i u malim koracima koristeći poznati pristup “planiraj-provedi-provjeri-poboljšaj” (4P ili PDCA).
Podaci i informacije koji nastaju tijekom svih aktivnosti podloge su za donošenje odluka na svim nivoima u Društvu.
Unapređujući međusobne odnose s našim dobavljačima potičemo ih na stvaranje novih vrijednosti za zajedničku dobrobit.

Certifikati

ISO 9001

ISO 9001

Za kvalitetu CERTIFIKAT ISO 9001 od 18/10/1996. GODINE
(recertifikacija 18/10/2014. sukladno ISO 9001:2008; valjanost certifikata do 17/10/2017.)
Broj certifikata CR19649Q/1
Pregled

ISO 14001

ISO 14001

Za okoliš CERTIFIKAT ISO 14001 od 05/02/2003.
(recertifikacija 18/10/2014. sukladno ISO 14001:2004; valjanost certifikata do 17/10/2017.)
Broj certifikata CR19107E

Pregled

ISO/IEC 80079-34:2011

ISO/IEC 80079-34:2011

Proizvodnja elektronike certificirana je sukladno ATEX – Direktiva 94/9/EC Prilog IV (ISO/IEC 80079-34:2011).
Potvrdnicu je izdala Ex-Agencija i vrijedi do 10.10.2019.

Pregled

Sellihca

Registar dobavljača za nuđenje na tržištu nordijskih zemalja‏
Potvrdnica je dana 26.6.2015. i vrijedi do 17.7.2017.
Broj certifikata 111993

Pregled