Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
///Pretvarači za lokomotive
Pretvarači za lokomotive2018-02-09T12:27:46+00:00

Pretvarači za lokomotive

Za električne lokomotive razvijamo, proizvodimo i održavamo elektroničke energetske pretvarače. Naši pretvarači namijenjeni su za napajanje glavnih i pomoćnih pogona lokomotiva.

Pretvarače odlikuje visoka kvaliteta, funkcionalnost i pouzdanost te jednostavno održavanje.

Izazovi pretvarača za lokomotive:

  • Visoka sigurnost svih putnika i stručnih osoba
  • Visoka kvaliteta pretvarača
  • Odabir ekoloških materijala koji ne zagađuju okolinu
  • Visoka pouzdanost i u najnepovoljnijim eksploatacijskim uvjetima
  • Visoka iskoristivost pretvarača uz minimalne gubitke
  • Lagan i kompaktan dizajn
  • Visoka udobnost svih putnika i stručnih osoba uz smanjenu buku i vibracije
  • Modularnost komponenata i sklopova s ciljem jednostavnog održavanja

Za više informacija o električnoj vuči, javite se na transportation@koncar-inem.hr

Proizvodi: