Obnovljivi izvori

Svoju opredijeljenost održivom razvoju, ekološkoj osviještenosti i korištenju obnovljivih izvora energije KONČAR – INEM dokazuje brojnim razvojnim aktivnostima koje rezultiraju cijelim nizom proizvoda i usluga primjenjivim u području obnovljivih izvora električne energije.

Naša najvažnija područja su proizvodnja električne energije uz korištenje energije vjetra i vodene snage u malim hidroelektranama. Za projekte malih hidroelektrana nudimo cijeli niz proizvoda iz područja upravljanja, regulacije i nadzora takvim postrojenjima. Pored toga, naš tim stručnjaka ponudit će vam cjelovito rješenje water-to-wire koje uključuje:

  • analizu hidropotencijala
  • studiju isplativosti s proračunom proizvodnje
  • definiranje i izbor opreme
  • optimiranje
  • izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata
  • izgradnja objekata i isporuka kompletne opreme uključivo i priključenje na mrežu

Naš kupac je i naš partner, stoga nudimo i savjetodavne usluge te pomoć kod ishođenja raznih suglasnosti, mišljenja i dozvola i sudjelujemo u projektu kroz cijeli upravni postupak.

To dokazujemo i svojim referencama, tako da, trenutno od ukupno 4 male hidroelektrane u Republici Hrvatskoj koje imaju status povlaštenog proizvođača električne energije mi smo sudjelovali na 3 projekta.

Za područje proizvodnje električne energije uz korištenje snage vjetra razvili smo statički pretvarač frekvencije koji električnu energiju, varijabilnog napona frekvencije, proizvedenu na vjetrogeneratoru, pretvara u električnu energiju konstantnog napona i frekvencije.

Koristeći naša dugogodišnja znanja iz područja energetske elektronike, ovim smo se proizvodom svrstali uz bok nekolicine renomiranih svjetskih proizvođača koji u svom proizvodnom programu imaju tako nešto.

Upravljački algoritmi pretvarača frekvencije prilagođeni su i za sinkroni i asinkroni stroj, ali i za stroj s permanentnim magnetima (PMG).

Ovakav uređaj svoju primjenu nalazi i u području malih hidroelektrana, reverzibilnih hidroelektrana i industriji.