Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
///Pretvarači za tramvaje
Pretvarači za tramvaje2018-01-31T12:01:40+00:00

Pretvarači za tramvaje

Naši pretvarači namijenjeni su za napajanje glavnih pogona i svih trošila tramvaja. Nudimo i uslugu modernizacije tramvajskih vozila uz ugradnju novih pretvarača glavnih pogona i pretvarača za pomoćna napajanja u postojeća vozila.

Izazovi  pretvarača za tramvaje:

  • Visoka sigurnost svih putnika i stručnih osoba
  • Visoka kvaliteta pretvarača
  • Odabir ekoloških materijala koji ne zagađuju okolinu
  • Visoka pouzdanost i u najnepovoljnijim eksploatacijskim uvjetima
  • Visoka iskoristivost pretvarača uz minimalne gubitke
  • Lagan i kompaktan dizajn
  • Visoka udobnost svih putnika i stručnih osoba uz smanjenu buku i vibracije
  • Modularnost komponenata i sklopova s ciljem jednostavnog održavanja

Za više informacija o električnoj vuči, javite se na transportation@koncar-inem.hr

Proizvodi: