Misija društva

KONČAR – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. za proizvodnju i usluge (KONČAR – INEM d.o.o.) osvojio je i namjerava proširiti poziciju vodećeg hrvatskog proizvođača uređaja i sustava energetske elektronike. Također,  namjerava učvrstiti i ojačati poziciju renomiranog domaćeg ponuđača suvremenih proizvoda i usluga koji se temelje na informatičko-komunikacijskim tehnologijama.

Naš posao vodimo i vodit ćemo tako da isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga uz bezrezervnu tehničku, servisnu i svu ostalu podršku ispunjavamo očekivanja i stalno jačamo zadovoljstvo naših kupaca. Odgovornim poslovanjem jačat ćemo zadovoljstvo naših zaposlenika te dugoročno ostvarivati  gospodarski rast i dobit iz poslovanja.

Ispuniti očekivanja svakog kupca stalni je cilj Društva i svakog zaposlenika pojedinačno.
Dostojanstvo i poštovanje svakog pojedinca biti će upotpunjeno vrednovanjem njegovog osobnog doprinosa i uspjeha u stvaranju novih vrijednosti u Društvu.
Stalna poboljšanja svih aktivnosti Društva provoditi će svi zaposlenici, kroz liderstvo i otvorenu komunikaciju, kreirajući radno okruženje koje će poticati zainteresiranost i uključenost svih zaposlenika i efikasan timski rad.
Sve aktivnosti i odluke pri realizaciji naših proizvoda voditi ćemo tako da i kao pojedinci i kao cjelina prihvaćamo odgovornost jedni prema drugima, prema društvenoj zajednici i okolišu.