Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr
//Misija društva
Misija društva 2017-02-22T13:11:24+00:00

Misija društva

KONČAR INEM osvojio je i namjerava proširiti poziciju vodećeg hrvatskog proizvođača uređaja i sustava energetske elektronike, procesnog upravljanja i informatike.

Pod tvrtkom Elektronika i informatika d.d. prepoznati smo kao Društvo koje ispunjava zahtjeve svojih kupaca na području projektiranja, proizvodnje i isporuke kvalitetnih proizvoda uz tehničku, servisnu i svu ostalu podršku.

Naš posao vodimo i voditi ćemo tako da rezultira zadovoljstvom i ispunjenjem očekivanja naših kupaca i zaposlenika.

Ispuniti očekivanja svakog kupca stalni je cilj Društva i svakog zaposlenika pojedinačno.
Dostojanstvo i poštovanje svakog pojedinca biti će upotpunjeno vrednovanjem njegovog osobnog doprinosa i uspjeha u stvaranju novih vrijednosti u Društvu.
Stalna poboljšanja svih aktivnosti Društva provoditi će svi zaposlenici, kroz liderstvo i otvorenu komunikaciju, kreirajući radno okruženje koje će poticati zainteresiranost i uključenost svih zaposlenika i efikasan timski rad.
Sve aktivnosti i odluke pri realizaciji naših proizvoda voditi ćemo tako da i kao pojedinci i kao cjelina prihvaćamo odgovornost jedni prema drugima, prema društvenoj zajednici i okolišu.