Sustavi napajanja za distributivne TS

Za pouzdan rad uređaja zaštite, nadzora i upravljanja u transformatorskim stanicama neophodan je kvalitetan besprekidni istosmjerni napon. Njega može osigurati samo sustav za napajanje koji je primjereno koncipiran, precizno projektiran, profesionalno proizveden, kompetentno ispitan i stručno implementiran u postrojenje. Za proizvodnju takvih sustava napajanja KONČAR koristi samo najkvalitetnije komponente renomiranih svjetskih proizvođača (akumulatorske baterije, specijalne prekidače za istosmjerne razvode itd.). Mnogobrojne pozitivne reference iz različitih energetskih objekata potvrde su ispravnosti takvog pristupa i prakse.

Dva osnovna tipa sustava napajanja: KONIS-B i KONIS-P zadovoljit će zahtjeve svake distributivne transformatorske stanice, osiguravajući besprijekorno gladak i pouzdan istosmjerni napon.

U starijim transformatorskim stanicama zbog dotrajalosti, isteka vijeka trajanja i različitih rekonstrukcija i adaptacija, kvaliteta napajanja često više ne zadovoljava ni minimalne kriterije pouzdanosti, ugrožavajući ispravan rad i sigurnost cijelog objekta.

U takvim slučajevima je neophodno ispitati stvarno stanje napajanja i provesti odgovarajuće rekonstrukcije. Često je nužno reprojektirati i rekonstruirati kompletan sustav napajanja. To je vrlo delikatan zadatak, za koji je potrebna visoka stručnost i iskustvo. KONČAR je uspješno rekonstruirao mnoge transformatorske stanice, ali zbog opsega i kompleksnosti zahvata, najznačajnije reference su besprijekorne rekonstrukcije najvećih hidroelektrana i termoelektrana u Hrvatskoj.

Proizvodi: