Transformatorske stanice

Sekundarna oprema svake moderne transformatorske stanice podrazumijeva omogućavanje upravljanja, daljinskog nadzora, te sigurnog i pouzdanog isključivanja u slučaju kvarova. Da bi ovo bilo zaista moguće, neophodan je siguran i pouzdan sustav napajanja svih ključnih segmenata transformatorske stanice. Nadalje, potrebni su pouzdani i moderni numerički zaštitni releji koji su spremni 24/7 odraditi bilo koju programiranu i parametriranu funkciju.

Tu su još i naši sustavi tonfrekventnog upravljanja koji zaokružuju opseg opreme KONČAR INEM-a za transformatorske stanice.

Više o našoj opremi pogledajte na: