Pretvarač glavnog pogona KONTRAC GP 1000 AC

2017-02-22T13:11:30+00:00

KONTRAC GP 1000 AC je tiristorski pretvarač glavnog pogona koji pretvara energiju na izlazu sekundara transformatora u energiju potrebnu za pokretanje istosmjernih motora lokomotive. Pretvarač se koristi prilikom modernizacije starih diodnih lokomotiva u tiristorizirane, jednako kao i prilikom izrade novih lokomotiva. Zamjena diodnih pretvarača s tiristorskim pretvaračima, uz ugradnju nadređenog računala vozila omogućava preobrazbu [...]

Pretvarač za pomoćna napajanja KONTRAC PN 170 AC

2017-02-22T13:11:30+00:00

KONTRAC PN 170 AC je pretvarač za pomoćna napajanja u električnim lokomotivama. Pretvarač se napaja iz posebnog sekundara glavnog transformatora, pretvara jednofazni izmjenični napon u stabilizirani trofazni te služi kao izvor napajanja za trošila u lokomotivi, kao što su ventilatori vučnih motora, ventilatori kočnih otpornika, ventilatori hladnjaka transformatorskog ulja, pumpe, kompresori, klima-uređaji i dr. [...]