Project Description

KONTRAC GP 1000 AC je tiristorski pretvarač glavnog pogona koji pretvara energiju na izlazu sekundara transformatora u energiju potrebnu za pokretanje istosmjernih motora lokomotive. Pretvarač se koristi prilikom modernizacije starih diodnih lokomotiva u tiristorizirane, jednako kao i prilikom izrade novih lokomotiva.

Zamjena diodnih pretvarača s tiristorskim pretvaračima, uz ugradnju nadređenog računala vozila omogućava preobrazbu starih lokomotiva u moderne lokomotive sa sljedećim naprednim tehničkim karakteristikama: 1) Kontinuirano upravljanje brzinom i momentom vučnih motora (u režimu vuče kao i u režimu kočenja) optimira adheziju, štedi energiju, smanjuje trošenje vitalnih pogonskih dijelova 2) Sekvencijalno upravljanje tiristorskim mostovima ograničava potrošnju jalove energije.

Osnovne karakteristike pretvarača

  • Jednostavno održavanje
  • Smještaj u strojarnici
  • Robusni i snažni poluvodiči
  • Hlađenje zrakom
  • Električki i mehanički kompatibilni s postojećim diodnim pretvaračima

Tehnički podaci

Ulazni napon 1144 V, 50 Hz
Snaga u vuči 1000 kW
Hlađenje Prisilno, zrakom
Dimenzije 770 x 575 x 840 mm
Masa 150 kg
Mjesto ugradnje Strojarnica
Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte ! Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas