Multi naponski sustavi napajanja KONIS-PIP

Sustavi besprekidnog napajanja različitim istosmjernim i izmjeničnim naponima tipa KONIS-PIP namijenjeni su za besprekidno napajanje u važnim industrijskim i sličnim objektima.

  • istovremeno napajanje naponima 24, 48, 110 i 220 VDC i 230 VAC
  • maksimalna pouzdanost napajanja
  • redundantni paralelni rad ispravljača
  • redundantni paralelni rad izmjenjivača
  • redundantni paralelni rad DC/DC pretvarača
  • modularna konstrukcija – jednostavno održavanje i servis
  • selektivno isključenje neispravnog modula u slučaju kvara
  • jednostavan i intuitivan pregled mjerenja, signala stanja sustava i kronološke liste događaja
  • široke mogućnosti prilagođenja svakom postrojenju

Sustav napajanja tipa KONIS-PIP projektiran je za besprekidno napajanje specifičnih istosmjernih i izmjeničnih trošila čiji je pouzdani rad od posebne važnosti.

Sustav je koncipiran na temelju standardnih samostalnih ispravljača, izmjenjivača, statičke sklopke, DC/DC pretvarača i akumulatorske baterije. Ispravljači, izmjenjivači i DC/DC pretvarači su modularni i rade u redundantnom paralelnom spoju, što dodatno povećava pouzdanost sustava.

Osnovni dijelovi sustava su: ispravljači, akumulatorska baterija, izmjenjivači, statička sklopka, servisna sklopka, DC/DC pretvarači, upravljačka jedinica i razvodi napona.

U slučaju ispada mrežnog napona, ulogu izvora energije preuzima akumulatorska baterija. Nakon povratka mrežnog napona, ispravljači nastavljaju napajati izmjenjivače i DC/DC pretvarače te istovremeno nadopunjavaju bateriju.

U slučaju kvara izmjenjivača, statička sklopka napajanje trošila automatski prebacije na mrežu.

Akumulatorska baterija je ključna komponenta pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja. Sustav KONIS-PIP osigurava  stalnu napunjenost baterije i njezino nadopunjavanje preciznim istosmjernim naponom  bez valovitosti.

Radom sustava napajanja upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je  komunikacija s daljinskim specijalističkim servisnim centrom, što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja.

Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte! Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas