Sustavi napajanja za industriju

U industrijskim pogonima mnoštvo različitih električnih uređaja omogućuje odvijanje procesa, zaštitu pogona i osoblja te upravljanje i nadzor. Da bi ti uređaji mogli ispunjavati svoju funkciju, moraju biti priključeni na kvalitetni i besprekidni napon. Zbog raznovrsnosti uređaja na istom objektu, često je nužno osigurati različite istosmjerne i izmjenične napone (24, 48, 110 i 220 VDC te 230 i 400 VAC). Ovisno o brojnosti, snazi i grupiranosti uređaja s jednakim napajanjem, odabire se odgovarajući izvor besprekidnog napajanja s jednim ili više nazivnih napona napajanja.

Sustavi za besprekidno napajanje istosmjernim naponom 24, 48, 110 ili 220 VDC → Sustavi napajanja KONIS-B i KONIS-P

Sustavi za besprekidno napajanje izmjeničnim naponom 230 ili 400 VAC  → Industrijski UPS KONIS-PI

Sustavi za besprekidno napajanje istosmjernim i izmjeničnim naponom 24, 48, 110 i 220 VDC te 230 i 400 VAC →  Multi naponski sustavi napajanja KONIS-PIP

U starijim industrijskim pogonima stanje sustava besprekidnog napajanja često je u tak onezadovoljavajućem stanju da je neophodan reprojekt i rekonstrukcija cijelog sustava napajanja, ukljućujući i podrazvode i njihove priključne kabele.

Proizvodi: