Revitalizacija sustava besprekidnih napajanja u hidroelektrani Jaruga II

Revitalizacija sustava besprekidnih napajanja u hidroelektrani Jaruga II Tijekom siječnja ove godine KONČAR je završio još jednu revitalizaciju i modernizaciju HE Jaruga II puštanjem u rad nove opreme. KONČAR – Elektronika [...]