Revitalizacija sustava besprekidnih napajanja u hidroelektrani Jaruga II

Tijekom siječnja ove godine KONČAR je završio još jednu revitalizaciju i modernizaciju HE Jaruga II puštanjem u rad nove opreme.

Jaruga II Končar

KONČAR – Elektronika i informatika preuzela je zamjenu sustava besprekidnih napajanja s HEP Proizvodnjom, te je u izuzetno kratkom roku, za tri mjeseca, ugradila opremu, pustila u rad  te je time povećana pouzdanost i raspoloživost sustava napajanja opreme, kao i elektrane u cjelini.

Novi sustav napajanja istosmjernim naponom 48 V izveden je s modularnim ispravljačima, dvije redundantno i paralelno spojene akumulatorske baterije, istosmjernim razvodom sa sustavom za detektiranje i lociranje dozemnog spoja te upravljačkom jedinicom koja omogućuje istovremeni nadzor i upravljanje oba sustava, i to istosmjernog i izmjeničnog. Izmjenično napajanje je izvedeno modularnim izmjenjivačima, koji kao rezervni izvor koriste vrlo pouzdane baterije istosmjernog sustava, čime se postiže primjereno dugo trajanje autonomnog rada.

Derivacijska hidroelektrana Jaruga II nalazi se ispod Skradinskog buka na rijeci Krki na području današnjeg Nacionalnog parka Krka. Za potrebe Tvornice kalcijeva karbida u Šibeniku, izgrađena je davne 1903. godine neposredno kraj druge najstarije hidroelektrane u svijetu na trofaznu izmjeničnu struju, odnosno najstarije hidroelektrane u Europi – Jaruga I (HE Krka).