Poziv za sudjelovanjem u besplatnom pilot programu za nezaposlene osobe

Učilište Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu u suradnji s partnerima Pučko otvoreno učilište Algebra, Končar – ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. i Hrvatska udruga poslodavaca trenutno provodi projekt  „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja” u trajanju od 12 mjeseci od 30. studenog 2015. do 29. studenog 2016. u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Ovim projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području zelenih zanimanja u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih.

Projekt okuplja ustanovu za obrazovanje odraslih, stručnog poslodavca i udrugu poslodavaca, te je kroz njega planirano izraditi jedan standard zanimanja, šest standarda djelomičnih kvalifikacija i šest programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja.

Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja Učilišta Katedra te pilotiranjem novih programa za 60 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru zelenih zanimanja postat će konkurentniji na tržištu rada.

Ovim putem Vas obavještavamo o pilotiranju novih programa za nezaposlene polaznike u sklopu ovog projekta. Planirano mjesto održavanja edukacija je Zagreb u prostoru Učilišta Katedra s početkom 20.06.2016. U ponudi su sljedeći programi:

  • Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšavanje energetske učinkovitosti
  • Monter solarnih fotonaponskih sustava
  • Monter solarnih toplovodnih sustava
  • Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
  • Monter sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
  • Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže

Prijaviti se može nezaposlena punoljetna osoba s minimalno završenom srednjom školom koja je prijavljena u evidenciju HZZ-a. Prijave se vrše online putem linka na stranici http://www.algebra.hr/zelim-posao-buducnosti/ do 10. lipnja 2016.

Sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. ukupnog iznosa 29.030.000,00 HRK financira se trenutno 25 projekata, kojima je cilj doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada, njihova mobilnost i aktivnija uloga u društvu te kako bi se uspostavio sustav osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih i bolje usklađivanje s lokalnim/regionalnim potrebama.

Više informacija saznajte na www.katedra.hr.