KONpro

2017-02-22T13:11:29+00:00

KONpro Serija numeričkih uređaja s integriranim skupom funkcija za zaštitu, mjerenje, upravljanje i nadzor primarne opreme elektroenergetskih sustava i postrojenja u distribuciji električne energije i industriji. RFX Terminal polja na nivou polja u elektroenergetskom postrojenju objedinjuje funkcije zaštite, upravljanja, mjerenja i nadzora. Dizajnom HMI sučelja, omogućavaju prikaz jednopolne sheme polja [...]

KONcom

2017-02-22T13:11:29+00:00

KONcom Jedinstveni naziv za KONČARevu grupu pretvornika koji služe za pretvorbu jednog komunikacijskog sučelja u drugo. KONcom RS Pretvornik komunikacijskog sučelja sa RS232 sučelja na jedan od RS485/RS422 sučelja, sa međusobnom naponskom izolacijom od 2,5 kV. KOMcom letak KOMcom tehnički podaci KONcom RSFO MULTIPLEXER  Pretvornik [...]