Project Description

KONpro

Serija numeričkih uređaja s integriranim skupom funkcija za zaštitu, mjerenje, upravljanje i nadzor primarne opreme elektroenergetskih sustava i postrojenja u distribuciji električne energije i industriji.

RFX

Terminal polja na nivou polja u elektroenergetskom postrojenju objedinjuje funkcije zaštite, upravljanja, mjerenja i nadzora. Dizajnom HMI sučelja, omogućavaju prikaz jednopolne sheme polja sa stanjem svih ugrađenih aparata te prikaz aktualnih električnih veličina.

Da bi se blokiralo pogrešno sklapanje aparata koje može dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi i opreme, programski se izvodi logičko blokiranje sklapanja aparata, čije djelovanje ovisi o stanju i rasporedu aparata u postrojenju.

rfx letak
rfx tehnički podaci

RFC

KONpro generacija predstavlja RFC kao dio grupe uređaja koji nudi kompletan opseg zaštitnih funkcija potrebnih za pouzdanu zaštitu kondenzatorskih baterija te ujedno mjerenje u upravljanje istima. Dizajnom HMI sučelja, omogućavaju prikaz jednopolne sheme polja sa stanjem svih ugrađenih aparata te prikaz aktualnih električnih veličina. Navigacijske tipke te tipke za sklapanje aparata omogućavaju pogonskom osoblju brzo selektiranje željenog aparata na LCD zaslonu uređaja te izdavanje odgovarajuće komande.

RFC letak
RFC tehnički opis

RFD

KONpro generacija predstavlja RFD kao uređaj koji nudi kompletan opseg zaštitnih funkcija potrebnih za pouzdanu diferencijalnu zaštitu srednje naponskih transformatora. Dizajnom HMI sučelja, omogućava prikaz jednopolne sheme polja sa stanjem svih ugrađenih aparata te prikaz aktualnih električnih veličina.

Da bi se blokiralo pogrešno sklapanje aparata koje može dovesti do ugrožavanja sigurnosti ljudi i opreme, programski se izvodi logičko blokiranje sklapanja aparata, čije djelovanje ovisi o stanju i rasporedu aparata u postrojenju. Funkcija termičkog nadzora transformatora mjerenjem temperature omogućava kontinuirano praćenje temperature u sedam točaka pomoću RTD elemenata.

rfd letak
rfd tehnički opis

RIUX

Relej tipa RIUX predvodnik je KONpro generacije zaštitnih releja, namijenjene zaštiti srednje naponskih energetskih postrojenja u distribuciji i industriji. RIUX nudi kompletan opseg zaštitnih funkcija potrebnih za pouzdanu zaštitu srednje naponskih vodnih polja. Integrirane usmjerene zaštite s nadzorom smjera energije omogućuju brzu zaštitu radijalnih i prstenastih mreža.

Kao najvažnije mogućnosti valja napomenuti lokalni i daljinski prikaz svih trenutno mjerenih veličina, nadzor aparata u polju, upravljanje prekidačem, snimanje poremećaja električnih veličina za vrijeme kvarova te prijenos podataka prema SCADA sustavu.

Riux letak
riux tehnički opis

KONpro RMS

Programska podrška za parametriranje uređaja serije KONpro.

Na jednostavan način omogućuje parametriranje svih uređaja serije KONpro , nadzor njihovih ulaza/izlaza i mjernih veličina te uz test mode i olakšano testiranje prema SCADA sustavima. Omogućuje daljinsko očitanje kvarova preko petlje za inženjera zaštite te njihovo spremanje u standardnom CSV formatu.

Također sadrži i KONview aplikaciju za pregled poremećaja u snimljenih u CSV formatu.

KONpro letak
KONpro RMS letak
Kontakt

Više informacija

Kontaktirajte nas u uvjerite se u našu kvalitetu.
Kontakt