Project Description

KONcom

Jedinstveni naziv za KONČARevu grupu pretvornika koji služe za pretvorbu jednog komunikacijskog sučelja u drugo.

KONcom RS

Pretvornik komunikacijskog sučelja sa RS232 sučelja na jedan od RS485/RS422 sučelja, sa međusobnom naponskom izolacijom od 2,5 kV.

KOMcom letak
KOMcom tehnički podaci

KONcom RSFO MULTIPLEXER

 Pretvornik komunikacijskog sučelja (multiplekser) sa jednog od RS232/RS485/RS422/FO sučelja na pet (ili šest) FO (eng. “fiber optic”) sučelja.

letak
tehnički opis
Kontakt

Više informacija

Kontaktirajte nas u uvjerite se u našu kvalitetu.
Kontakt