Industrijski UPS KONIS-PI

Sustav besprekidnog napajanja izmjeničnim naponom tipa KONIS-PI namijenjen je za besprekidno napajanje u važnim industrijskim i sličnim objektima.

  • maksimalna pouzdanost napajanja
  • redundantni paralelni rad ispravljača
  • redundantni paralelni rad izmjenjivača
  • modularna konstrukcija – jednostavno održavanje i servis
  • selektivno isključenje neispravnog modula u slučaju kvara
  • jednostavan i intuitivan pregled mjerenja, signala stanja sustava i kronološke liste događaja
  • široke mogućnosti prilagođavanja svakom postrojenju

Sustav izmjeničnog napajanja tipa KONIS-PI projektiran je za besprekidno napajanje specifičnih izmjeničnih trošila čiji je pouzdani rad od posebne važnosti.

Za razliku od standardnih UPS-a, koji su kompaktne, integrirane izvedbe, industrijski UPS-i su koncipirani na temelju standardnih samostalnih ispravljača, izmjenjivača, statičke sklopke i akumulatorske baterije. Ispravljači i izmjenjivači su modularni i rade u redundantnom paralelnom spoju, što dodatno povećava pouzdanost sustava.

Osnovni dijelovi sustava su: modularni ispravljači, akumulatorska baterija, modularni izmjenjivači, statička sklopka, servisna sklopka, upravljačka jedinica i razvod napona.

U normalnom radu trošila se napajaju iz izmjenjivača, čiji ulazni napon osiguravaju ispravljači. U slučaju ispada mrežnog napona, napajanje izmjenjivača preuzima akumulatorska baterija. Nakon povratka mrežnog napona, ispravljači nastavljaju napajati izmjenjivače i istovremeno nadopunjavaju bateriju.

U slučaju kvara izmjenjivača, statička sklopka napajanje trošila automatski prebacije na mrežu.

Akumulatorska baterija je ključna komponenta pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja. Sustav KONIS-PI osigurava  stalnu napunjenost baterije i njezino nadopunjavanje preciznim istosmjernim naponom bez valovitosti.

Radom sustava napajanja upravlja mikroprocesorska upravljačka jedinica tipa KONLOG. Ona upravlja sustavom u realnom vremenu te omogućuje parametriranje, lokalni i daljinski uvid u mjerenja i signalizaciju. Moguća je  komunikacija s daljinskim specijalističkim servisnim centrom, što bitno doprinosi smanjenju troškova održavanja i dodatnom povećanju pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja.

Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte! Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas